Žáci pěti ústavů předvedli své pěvecké či taneční umění a navázali nové vztahy. Přehlídka Nenkovická nota má za sebou svůj šestnáctý ročník. Vůbec poprvé se k zástupcům speciálních škol přidaly i děti z běžné základní školy.

Nenkovická mládež totiž od loňska patří pod stejnou hlavičku jako bývalá internátní škola s dětským domovem, který byl přestěhován do Znojma. „Když teď fungujeme společně, zapojili jsme i děti z Nenkovic,“ řekl ředitel nenkovického zařízení Dušan Pelcl. Pro ostatní účastníky tak akce získala i prvek integrace, protože zástupci speciálních škol vystoupili společně s reprezentanty běžného zařízení.

„Hlavním cílem přehlídky je právě společné setkávání,“ vyzdvihl ředitel. Pro děti postižené nebo ze sociálně problematických rodin je právě možnost se sejít velmi důležitá. Podle ředitele je hlavně pro postižené jedince podstatné, aby vyjížděli do jiných prostředí. Jsou totiž hodně fixovaní na místo svého domova a každá podobná přehlídka je pro ně zpestřením.