Výstava nazvaná Hudci ve výtvarném projevu je plná maleb, kreseb, grafik i plastik. „Návštěvníkům přináší pohled na bohaté regionální hudecké tradice ve výtvarném projevu napříč historií, styly, technikami. Na výstavě budou zastoupena díla galerijních, muzejních, ale ve značné míře také soukromých sbírek, která mnohdy nebyla doposud prezentována. Výstavu provází také doprovodný program, jehož součástí je kromě komentované prohlídky i čtení o hudcích spojené s poslechem archivních nahrávek nebo projekce národopisných dokumentárních filmů o hudcích a hudeckých tradicích," uvedl kurátor výstavy Petr Mička.