Před obědem se rozpršelo. Děti si za kulturním domem prohlédlyy práci policejního psa, uvnitř kulturního domu pak soutěžily na různých stanovištích nebo sledovaly připravená vystoupení. V sále i foyer domu bylo tak plno, že se přecházející školáci často pletli pod nohy těm, kteří na některém ze stanovišť plnili úkoly.