Jde o tradiční pohodovou oslavu, na které se sejdou místní lidé oblečení v lidových krojích. O program se stará stejně jako o hody krojovaná chasa. Že mají zdejší mladí lidé o tradice a kroj zájem, bylo poznat z jejich velkého zástupu, který zazpíval a zatančil v rohateckém kulturním domě. Dívky si tradičně připravily šáteček, kterým pak darovali jednomu z krojovaných mladíků. Ten, který dostal nejvíc šátečků, musel pak – jak je zvykem – zaplatit občerstvení celé chase.