„Většinou jsou vystaveny práce žáků, kteří studují obor Módní návrhářství oděvů. Jsou to práce hlavně za letošní školní rok,“ uvedl pedagog odborných uměleckých předmětů Tomáš Soukup. Součástí výstavy jsou také pololetní práce studentů prvních ročníků.