Vašina se narodil v roce 1936 v Moravském Písku. Vystudoval design uměleckých medailí. Zabývá se tvorbou medailí, soch, obrazů či grafik.