„Výstava je rozdělena do tří částí. V první se mohou návštěvníci seznámit se zpracováním materiálu ke tkaní. Ve druhé pak se starodávným zpracováním materiálu a ve třetí s novou tvorbou autora,“ uvedla ředitelka Tradic Slovácka Jana Smutná. Návštěvníci si mohou kromě textilií, které se v minulosti běžně používali v domácnostech setkat také s kroji, které autor získal z různých koutů Horňácka ale i sousedního Slovenska.