Ten vymyslel projektivní metodu, při které zkoumal lidskou osobnost pomocí inkoustových skvrn, ve kterých vyšetřovaný vždy „něco viděl“. Bravenec namaloval své vlastní skvrny a ty tvoří většinu aktuální výstavy v Žeravicích.

K vidění jsou také frotáže, které se vytvářejí tak, že malíř přiloží na nějakou věc papír a pak přejede válečkem s barvou. Jde o techniku, jež je obdobou dětské zábavy, při které se překreslují na papír například podoby mincí.