Název výstavy Žena a světlo napovídá, že tématem vystavených fotografií je především žena.