Kniha obsahuje dvaadevadesát příběhů lužických mužů. „Většina z nich byli otcové rodin, jiní se sotva dožili osmnácti let. Nebyli slaveni jako hrdinové, protože bojovali za císaře pána a Rakousko-Uhersko. Ale nebyla to jejich volba, do války jít prostě museli,“ uvádí autorka v úvodu knihy.

K napsání knihy Kotáskovou přivedlo to, že žádný z lužických kronikářů ani pamětníků se tímto směrem nevydal. „Vnímala jsem jako určitou povinnost objasnit osudy těchto vojáků. Ke které rodině patřili, kde a jak zemřeli, případně kde jsou pochovaní,“ objasňuje kronikářka.

Ilustrační fotografie.
Policisté mu zabavili dvě auta. V jednadvaceti půjde i do vězení

Kniha je podle Kotáskové plná opravdu zajímavých, leč tragických příběhů. „Bylo to velmi těžké období jak pro muže na frontě, tak i pro jejich blízké. V některých rodinách přišli i o několik svých členů,“ přibližuje.

Shromáždění veškerých materiálů trvalo Kotáskové víc než rok. Na začátku mravenčí práce měla k dispozici jen seznam padlých v první světové válce na pamětní desce pomníku. „Postupně jsem hledala v matrikách, které jsou ještě uloženy v archivu obce Lužice, v okresním archivu v Hodoníně, na místním hřbitově, vyptávala jsem se v rodinách,“ přibližuje postup svého dlouhého bádání.

Ilustrační foto.
Dárců krve ubývá. Nemocnicím chybí negativní krevní skupiny

Hledala také v dostupných matrikách Moravského zemského archivu či ve vojenských úmrtních matrikách Vojenského historického ústavu.

Knihu Lužičtí muži ve Velké válce si mohou zájemci zakoupit v místním muzeu Starý kvartýr či na obecním úřadě za šedesát korun.

Ilustrační foto.
Salon vín hlásí rekord. Sítem projdou nejlepší z 1231 vzorků