Za užívání mi majitelé několik let neplatili žádné nájemné nebo nájemné na úrovni ceny zemědělské půdy. Teď za mnou přišli s návrhem nájemní smlouvy. Dohodli jsme se na slušném nájmu. Mohu požadovat zpětně nájemné, před uzavřením nájemní smlouvy? Za jak dlouho dozadu?

Podstatné je, zda jste něco skutečně dostával, nebo zda bylo užívání zdarma. Pokud jste dostával jen nepatrnou část, potom je možné, že jste měl uzavřenou nájemní smlouvu. Písemná forma není nutná a důkazní situace by mohla být problematická. Pokud bylo užívání pozemku zcela zdarma, potom se nájemce bezdůvodně obohacoval a vám náleží vydání plnění ve výši obvyklého nájemného v místě nemovitosti. Můžete se pokusit uplatnit nárok na celou dobu, ale druhá strana pravděpodobně namítne promlčení a přiznány budou nejvýše tři roky nazpět.⋌