„Musím poděkovat Slováckému krúžku. Od rána nosili stoly do Nechor a do poslední chvíle neztráceli naději, že se počasí nakonec umoudří,“ poděkoval starosta Prušánek Jan Prčík. Jak ale vzápětí dodal, kapky deště výbornou náladu nezkazily.

V Prušánkách výročí od první zmínky slaví vůbec poprvé. „Skutečně. Neslavili jsme ani sedmisté výročí. Oslava v tomto stylu je tak v Prušánkách premiérou,“ řekl Prčík.

Ten si nedovede představit, že by výročí obce slavili jinak než zpěvem, tancem a dobrým vínem. „To je to, čím je náš kraj tak krásný,“ prohlásil prušánský starosta.

Spokojenost z průběhu sobotní oslavy byla vidět jak na místních, tak i na návštěvnících z okolních vesnic. „Setkání chlapů jako mužských sborů je vždycky výborné a na úrovni. Srovnáváme, kdo zpívá jaké písničky,“ neskrýval radost ze setkání mužských sborů Josef Uher z Lanžhota. Jak podotkl, víno a zpěv k sobě prostě patří. „A dlouho ještě bude,“ poznamenal Lanžhoťan.

Dobře se v sobotu odpoledne bavili také Prušánečtí. Ti byli spokojení, že konečně slaví v obci výročí. „No konečně jsme se dočkali,“ zaradovala se Růžena Čechová, která si na podobnou slávu v Prušánkách za posledních čtyřicet let nevzpomíná.

Program oslav však sobotou zdaleka neskončil. V Prušánkách budou slavit až do září. Na podzim se v obci uskuteční podzimní výstava pod názvem „Historie a tradice Prušánek“. Do příprav se mohou zapojit i místní. Stačí když na obecní úřad přinesou věci připomínající život předků v Prušánkách.

Součástí oslav jsou i tradiční krojované hody, soutěž požárníků o pohár starosty, vinobraní či akce nechorských vinařů „K Nechorám do sklepa“. Program oslav je k nahlédnutí na stránkách obce Prušánky.