Město čeká po čtyřech letech opět záplava deseti tisíců návštěvníků. Letošní ročník je současně jubilejní, uplyne přesně devadesát let od konání prvního Slováckého roku.

„Za námi už práce na propagaci, příprava či vytištění mnoha materiálů, ale také představení na mnoha místech. Naposledy jsme akci prezentovali na veletrhu cestovního ruchu v Brně a hned poté na podobné akci v Bratislavě. Práce s přípravou je spoustu, stále vychytáváme mouchy. Není jednoduché připravit akci, která bude mít na tři tisíce účinkujících a odehraje v podstatě na celém území Kyjova,“ uvedl jeden z hlavních pořadatelů, ředitel kyjovského kulturního střediska Ladislav Pavluš.

Akce svátku folkloru budou k vidění od radnice, náměstí, či areálu za kulturním domem až po Vlastivědné muzeum, gymnazijní kapli, městský park či stadion a letní kino.

Už také funguje oficiální web www.slovackyrok.cz, kde jsou ke stažení všechny propagační materiály. Na internetu jsou od začátku ledna dokonce i neoficiální stránky festivalu slovackyrok.web­node.cz a podle informací na nich se vytvořila i facebooková skupina přátel této ojedinělé události.

„Oficiální stránky běží v rámci turistického portálu Kyjovsko, který vznikl v roce 2006 a jeho technologické možnosti jsou tudíž omezené. Řekl jsem si, že to zkusím udělat jinak a moderněji. Neoficiální stránky by měly sloužit jako doplněk oficiálního webu,“ vysvětlil jejich autor a vedoucí kyjovského informačního centra Lukáš Plachý. Jak například na webu uvádí, ubytovací kapacity v Kyjově od 11. do 14. srpna jsou už dávno beznadějně plné. Kdo má zájem ubytovat známé, musí se obracet na okolní obce.

Stavění máje

Program největšího svátku folkloru je nabitý. První den stojí za zmínku pořad k sedmdesátým narozeninám Josefa Varmuži, druhý den zase tradiční stavění máje muži z Bukovan. V sobotu 13. srpna si určitě tisíce lidí nenechají ujít krojovaný průvod zástupců obcí Kyjovska. Vyvrcholením bude jako každé čtyři roky nedělní jízda králů v podání skoronické chasy. Její chystání už brzy začne také. Během března či dubna už je například nutné vybrat koně, které se jízdy zúčastní.

První Slovácký rok uspořádal kyjovský Sokol v roce 1921 u příležitosti 50. výročí svého vzniku. „Slavnost byla součástí sletu sokolské župy Komenského. Snahou kyjovských sokolů byla pomoc při zachování a dalším rozvíjení slovácké lidové kultury, kterou chápali jako jedinečný odkaz předků a významnou součást kultury národní,“ uvedl v oficiálním textu o akci etnograf František Synek. Podle něj slavnosti zažily v poválečné době pětadvacetiletou přestávku. Každé čtyři roky se konají pravidelně od roku 1961.

Přestože věhlas festivalu roste, autoři jednotlivých programů nemohou kvůli ekonomické situaci počítat s vyššími rozpočty. Podle starosty města Františka Lukla je letošní rozpočet pořadatelů „pouze“ stejný jako v roce 2007, což znamená přibližně tři a půl milionu korun.