Už příští týden se znovu otevřou brány Kyjova při dalším Slováckém roce. Nejvýznamnější národopisná slavnost regionu se pořádá v pravidelných čtyřletých intervalech. Pokaždé přivádí do srdce Slovácka tisíce příznivců národopisu z celé České republiky i ze zahraničí

„První Slovácký rok uspořádal kyjovský Sokol v roce 1921 u příležitosti 50. výročí svého vzniku. Slavnost byla součástí sletu sokolské župy Komenského.

Snahou kyjovských sokolů byla pomoc při zachování a dalším rozvíjení slovácké lidové kultury, kterou chápali jako jedinečný odkaz předků a významnou součást kultury národní,“ uvádí etnograf František Synek.

Tradice pořádání slavnosti byla několik desetiletí poznamenána nepřízní. Kyjovští připravovali slavnosti ještě v letech 1939 a 1948, ale ty se s ohledem na tehdejší politické poměry nemohly konat.

Teprve v roce 1956 došlo k obnovení slavnosti a byl uspořádán pátý a o rok později šestý ročník Slováckého roku. Od roku 1971 se folkloristé a návštěvníci scházejí vždy po čtyřech letech.

„Není podstatné, kolikátý ročník nás čeká. Je úžasné, že v dnešní době, která je symbolizována globalizací a potíráním základních hodnot, despektem k historii a snahou napodobovat cizý vzory, se najde skupina lidí s touhou ukázat ostatním, kam sahají naše kořeny,“ uvedl starosta Kyjova František Lukl.