Na rekonstrukci objektu, původně určeného k demolici, pracovali členové spolku i dobrovolníci několik let. Dopomohl jí také grant ve výši dvě stě tisíc korun od společnosti Phillip Morris ČR. Ten využil Muzejní spolek na vybudování zdí kolem dvora a vrat u objektu.

Starý kvartýr je ukázkou stavebního vývoje i kultury v obci. Nabízí místo k setkávání místním spolkům i obyvatelům Lužic. Pod vedením Muzejního spolku se tu konají výstavy lidových řemesel i z historie života obce.