KDY: čtvrtek 5. března od 19.00
KDE: DK, Hodonín
ZA KOLIK: vstup volný

Cena se uděluje od roku 2000 osobnostem, ale i společnostem a spolkům, které se významně zasloužily o rozvoj a popularizaci Hodonína v různých oblastech společenského života. Představuje poděkování za spoustu obětavé práce, kterou oceněné osobnosti či organizace pro město vykonaly. Do současné doby tuto cenu obdrželo 32 osobností a 4 organizace.