Ten sídlí vedle tamní základní školy a v současnosti je veden jako kulturní památka.

„V současné době se adaptuje rodný dům Marušky Kudeříkové. Uvažujeme, že prostor této budovy nezaměříme pouze na její osobu, ale představíme i další osobnosti, které jsou s naší obcí spjaty,“ potvrdil starosta Vnorov Antonín Gazárek.

Přesto, že je budova vedena jako kulturní památka, práce na rekonstrukci domku by měly začít právě až tento měsíc. V minulosti totiž využívala prostory družina Základní školy a od jara letošního roku ji jako šatnu používali pracovníci, kteří školu zateplovali.

Peníze na rekonstrukci získala místní akční skupina a náklady na opravy se budou pohybovat kolem milionu korun. Celá úprava pak bude rozdělena do dvou etap. V té první budou opravy zaměřeny především na interiér. „Čeká nás položení podlahy a podřezání domu, aby se zabránilo postupování vlhkosti,“ vysvětlil Gazárek. Nové by měly být také omítky a výhledově i střecha domu.

Do budoucna by měl ke svým zkouškám prostory využívat i tamní soubor Spinek. V prostorách renovovaného domu by měl mít uložen také svůj depozitář.
Zájemci, kteří při toulkách Slováckem do rodného domu Marie Kudeříkové zavítají, by přitom mohli připravenou expozici shlédnout už v letošním roce.