Další díly seriálu
Nositelé folkloru naleznete ZDE

Sledujeme-li folklorní projevy dědinu od dědiny, pak se často mění nejen písně, hudba a tance, ale jedním z projevů nevýslovné barevnosti našeho kraje je i jeho krojová proměnlivost. Důkazem této neobyčejné skutečnosti může být městečko Vracov, ležící v rovinaté oblasti mezi folklorně velmi známými a festivalovými městy Strážnicí a Kyjovem.

Jeho významnou zvláštností je lidový kroj, který je odlišný od krojů sousedních obcí a je na Moravském Slovensku (Slovácku) ojedinělý. Jeho výjimečnost je podle historických dokumentů výsledkem německé kolonizace Vracova a již roku 1836 jej podrobně popsal Wilhelm Horn.

Dávné postavení slováckého města Vracov, pyšnícího se významnou historií sahající až do poloviny 13. století, je spojena s osobou královny Konstancie Uherské, manželky Přemysla Otakara I.

Vracovská tvrz byla v onom čase sídlem krajských úředníků břeclavského kraje, v roce 1268 zde přebýval také Přemysl Otakar II. Do tohoto období 13. století je datován vznik vracovského raně gotického kostela sv. Vavřince, jehož dochované části jsou dodnes součástí farního kostela stojícího v nejstarší části zvané Městečko.

Význam města kupodivu nepominul ani v 17. století, kdy se poprvé k roku 1604, ale i později během Třicetileté války uvádí, že je osídlen větším dílem německými lidmi. Ve Vracově od roku 1980 velmi aktivně působí - mimo jiné kolektivy - Folklorní soubor Lipina, který svůj název odvozuje od jedné z nejstarších místních částí. Z folklorního hlediska město Vracov se svými zvyky a folklorní tradicí náleží kyjovskému Dolňácku.

Lipina bude mít 30

Členové v příštím roce jubilujícího Folklorního souboru Lipina (oslaví 30 let svého trvání) jsou systematicky vedeni vedoucím Miroslavem Glacem i jeho partnery z vedení nejen k dobré znalosti, ale spíše až ke studiu tradic místní hudby, písní, tanců a lidových zvyků slováckého Dolňácka V repertoáru souboru Lipina, s nímž členové velmi často potěší diváky v celé naší republice i v zahraničí, jsou zastoupeny známé a oblíbené písně a tance nejen z Kyjovska a Osvětimanska, ale také z blízkých slovenských Kopanic nebo dalších oblastí malebného Slovácka.

Folklorní materiál je členy Lipiny zpracován do řady zvykoslovných pásem (Svatba, Hody, Dožínky nebo Chození po službě ad.), s nimiž sklízí úspěchy při svých četných vystoupeních.
Soubor Lipina si neklade vysoké umělecké ambice a cíle. Spíše se trpělivou celoroční prací snaží obohatit společenský a kulturní život ve svém městě pořádáním akcí, při vystoupeních potěšit diváky a pod vedením svého vedoucího také napomoci spolupráci mezi folklorními soubory v rámci regionu kyjovské Dolňácko.

Mezi nejvýraznější akce pořádané kolektivem Folklorního souboru Lipina patří (mimo vracovské Císařské hody) již tradiční a velmi oblíbené Vánoce po staru. Soubor je opakovaně pořádá v části města zvané Baráky. Početná divácká obec zde může zítra, tedy v neděli 13. prosince, odpoledne zhlédnout ukázky lidových řemesel, adventních a vánočních zvyků a koledování.

Na programu je obchůzka Barborek, Mikuláše s andělem a čerty, tajemných, bíle oděných postav Lucek a ukázky lidových řemesel a dovedností. Můžete si vyzkoušet draní peří, výrobu mastiček, látání pytlů či loupaní fazole nebo také kovářské práce. Také uvidíte výrobu či údržbu krojů. V budově bývalé školy na Městečku bude pečení vánočního cukroví, zdobení perníčků nebo ochutnávka vracovského marcipánu či vánočního punče.

Představí se vám také místní vyšívačky a pletařky, děti ukáží výrobu keramiky. V základní škole bude k vidění překrásná výstava betlémů pana Otta a na farním dvoře proběhne Koledování s Lipinkou, dětskou základnou dospělého souboru Lipina. Kromě adventních a vánočních tradic se můžete pokochat krásou vracovských krojů při prohlídce hodových fotografií v kulturním domě.

Na pořadu bude určitě také dobré pohoštění; například čerstvé domácí oškvarky či kysané zelí. Posedět při cimbálové muzice můžete v příjemném prostředí vinného sklepa a při hudbě si užít pohárek vína nebo jinou specialitu domácí kuchyně. Věřím, že vydáte-li se v neděli 13. prosince do Vracova, budete jistě potěšeni nebývalou krásou vracovských krojů, folkloru i síly lidových tradic.

FRANTIŠEK SYNEK