Oceněno bylo i téma svatobořického internačního tábora prostřednictvím práce studentky Kláry Čermákové.

Práce studentky bučovického gymnázia a loňské držitelky zvláštní ceny udělené ve Slavkově u Brna v literární soutěži Slavkovské memento 2009 uspělo v silné konkurenci.

„Jsem rád, že se Klára umístila v celostátní soutěži a zviditelnila svatobořický lágr i na této úrovni. Je pravdou, že o této smutné válečné kapitole vím dost, ale i v této práci se ukázalo, že hranice poznání lze stále posunovat dopředu. Podařilo se jí například téma obohatit vyprávěním pamětnice a bývalé internované ženy,“ uvedl rádce studentky Jan Kux.

Dívka kombinovala práci s fakty s obyčejným vyprávěním bývalé internované vězenkyně Marie Votýpkové rozené Vykoukalové. Její bratr Karel Vykoukal byl letcem RAF v Anglii (padl 21. května 1942) a druhý bratr Jiří později pracoval jako jediný lékař pro všechny vězněné vlastence.

Práce připomíná i materiální pomoc místních obyvatel, kteří neváhali ilegálně zásobovat internované zejména potravinami i navzdory jim hrozícímu nebezpečí od všudypřítomného gestapa či udavačů. Tábor měli Němci ve Svatobořicích zřízený v letech 1942 až 1945.

„Zcela novým zjištěním byl pohled potrestané provinivší se Marie Votýpkové zážitkem z lágrové márnice, do níž velitel tábora vězně zavíral. Tím je trestal třeba jen za to, že ho včas a dostatečně poníženě nepozdravili. Zpracování textu na rozhraní literatury faktu a snad mohu říci i jakésy prózy, se ukázalo býti šťastnou formou, která vedla k úspěchu,“ zhodnotil práci Kux.

Dívka se pro téma lágru rozhodla po setkání s pamětnicí. „Její vzpomínky a zážitky mne natolik zaujaly, že jsem se rozhodla toto téma zpracovat a hlouběji se mu věnovat,“ říká studentka gymnázia. Téma internačního tábora neopouští. Plánuje o něm vytvořit webové stránky, aby ho přiblížila svým vrstevníkům. Aby si i oni uvědomili, co se za II. světové války ve Svatobořicích dělo.