Díky projektu Polní cesta nad sklepy se zpevní stezky pod Svatým kopečkem vedoucí z Bezručovy a Habánské ulice. Podle lidí z radnice se tak zlepší přístup pro místní i zahrádkáře. „Zpevněné cesty skončí na úrovni začínající přírodní rezervace Svatý kopeček,“ ubezpečil vedoucí odboru rozvoje a živnostenského podnikání v Mikulově Stanislav Mach.

Místní se však obávají materiálu, který na zpevnění cest použijí. Nejhůře hodnotí asfalt. „Kde je romantika polní cesty? Proč na kopeček staví někdo dálnici?“ ptala se na facebooku třeba Marie Gogolková.

V Bořeticích na úvod Putování za mladým vínem odhalili členové vlády recesistické Svobodné spolkové republiky Kraví hora sochu Svobody v lidské velikosti.
Kravihorská socha Svobody má smutný výraz. Asi málo pila, vtipkovali lidé

Starosta Mikulova Rostislav Koštial potvrdil, že na začátku byla ve hře i asfaltová cesta. „Zvažovali jsme všechny možnosti,“ podotkl.

Asfalt nakonec neprošel. Velkou roli při výběru materiálu sehráli ochránci přírody. „Přesvědčili jsme investory, aby zvolili šetrnější variantu, kterou bude cesta z kamenů zasypaných štěrkem,“ uvedl vedoucí Správy chráněné krajinné oblasti Pálava Jiří Kmet.

Tato takzvaná štětová cesta podle něj zajistí, že nebude tolik lákat cyklisty, kteří mají vjezd na kopeček zakázaný. Stavbu zajišťuje Státní pozemkový úřad. Ten však může stavět pouze na pozemcích, které prošly komplexní pozemkovou úpravou. „Zavázali jsme se uhradit zbývajících dvanáct metrů trasy napojujících zpevněnou cestu s Bezručovou ulicí,“ dodal za radnici Mach.

Cyklostezka. Ilustrační foto
Stezka kolem Dyje: Hlavně žádný asfalt, žádají lidé

Na Svatý kopeček platí zákaz vjezdu. Povolení získávají pouze svatebčané pro jedno auto. Podle starosty Koštiala mnohdy lidé podmínky nedodržují. O obřady v místě je podle něj velký zájem. „Projednáváme proto zpřísnění podmínek,“ poznamenal Koštial.

O využití kopečku se dříve mluvilo i v souvislosti se stavbou lanovky. Starosta zase neopustil ideu stezky v korunách stromů. „Lidé by aspoň nechodili mimo vyznačené trasy a mohli by se z informačních tabulí dozvědět o Mikulově,“ zmínil Koštial.

Svatý kopeček
- Je dominantou Mikulova na Břeclavsku. Přírodní rezervace s křížovou cestou, kaplí sv. Šebestiána a zvonicí se letos stala národní kulturní památkou.
- Státní pozemkový úřad spolu s městem naplánovaly zpevnění dvou polních cest vedoucích ke Svatému kopečku z opačné strany, než kudy vede křížová cesta.
- Kritizovaný asfalt stavebníci nakonec nepoužijí. Vznikne štětová cesta s lomovými kameny a štěrkem. Po stranách bude ukončená masivní kamennou obrubou. Hotovo má být do konce května.

RADKA KONEČNÁ