S trvalými následky zranění po nárazu do billboardu u Vranovské Nové Vsi na Znojemsku se dodnes potýká motorkář David Kružík. „Tíží mě, že billboardy stále ze silnic nezmizely. Kvůli jednomu z nich u silnice první třídy jsem havaroval. A náprava s jejich odstraněním nebyla dosud naplněna,“ řekl.

Reagoval tak na povinnost majitelů reklamních ploch, která jim nařizuje umisťovat je v minimální vzdálenosti padesát metrů od silnice první třídy a dvě stě padesát metrů od dálnice. Zákon začal platit před pěti lety. Přestože velké množství billboardů už zmizelo, desítky jich odvádí pozornost řidičů dál. Objevují se dokonce nové.

Podle Ředitelství silnic a dálnic pracovníci od rušných tras, jakými jsou právě dálnice a silnice prvních třídy, odstranili více než čtyři tisíce nelegálních míst pro reklamu. „Počet zbývajících není možné přesně určit, protože na jedné straně jsou reklamní zařízení odstraňována, na druhé vznikají nová nelegální. Případně jsou ta stávající přemísťována,“ reagovala mluvčí ředitelství Lucie Trubelíková na dotaz Deníku Rovnost.

Přehled komplikuje i to, že pokud zařízení odstraní jeho vlastník, nemá povinnost to oznamovat. Ředitelství silnic a dálnic navíc ani nemůže poutače odebrat samo, podněty předává úředníkům.

Dagmar Sedláčková
Voda jako samozřejmost? Už ne

Ti zjišťují majitele a vyzývají ho k nápravě. „Majitelé se ovšem brání všemi možnými prostředky, jako je například skrytí informace o vlastníkovi, nereagování na výzvy, přesouvání zařízení, přepouštění vlastnictví jiným subjektům a podobně,“ informovala Trubelíková.

Často se podle ní objeví poutač znovu tam, odkud už byl jednou odstraněn. Především přes noc bývají znovu nejčastěji na mostech i oploceních. Viník přitom riskuje pokutu i několik desítek tisíc korun.

Problémy u silnic prvních tříd se zabývají úředníci dopravního odboru Jihomoravského kraje. U druhých a třetích je to práce obcí s rozšířenou působností. Loni u silnic prvních tříd zmizelo 166 reklamních poutačů. „Nejen v Brně, ale také na Blanensku, Hodonínsku či Vyškovsku. Na Znojemsku jsme loni a prvním pololetí letošního roku nechali odstranit jedenáct reklamních zařízení ze silnice I/38 v úseku Znojmo – Chvalovice,“ spočítala mluvčí jihomoravského úřadu Markéta Balcárková.

V Miroslavi na Znojemsku oslavili 800 let města meruňkobraním a soutěží o Krále knedlíků.
Miroslav slavila 800. výročí. Střílelo se, odvážní pojídali knedlíky na čas

Také krajským úředníkům ztěžují práci živelné způsoby vlastníků. „Jsme přesvědčeni, že počet reklamních zařízení z blízkosti silnic postupně klesá. Často se ale stává, že i na úsecích, ze kterých jsme již všechna odstranili, se po několika měsících objeví nová,“ zmínila Balcárková.

Podle odborníků jsou reklamní plochy nebezpečné. „Billboardy řidiče ruší. Soustředí se víc na ně a nevěnují se řízení,“ řekl například dříve psycholog Centra dopravního výzkumu Pavel Řezáč.

Billboardy u silnic:

• Odstranění reklamních poutačů z ochranného pásma dálnic a silnic I. třídy nařídila novela zákona o pozemních komunikacích 

• Zákaz vstoupil v platnost 1. září 2017

• Povinnost se vztahuje na reklamní poutače umístěné mimo souvisle zastavěné území obcí

• Hranice silničního ochranného pásma dálnice je 250 metrů

• U silnic I. třídy je silniční ochranné pásmo 50 metrů

• Zakázaná je i reklama umístěná na mostech

• Zákaz se vztahuje nejen na reklamní sdělení, ale na poutače kulturní, politické nebo vzdělávací