Z blízkosti řeky musely zmizet kvůli chystaným protipovodňovým opatření. „Jejich součástí je rozšíření koryta Svratky, které vyžaduje úpravu břehů a kácení části stromů a náletových dřevin. Nedávno vysazené stromy u areálu Spielberk Office Centre jsou přitom dostatečně zdravé, aby mohly být před stavbou přesunuty na nové místo," uvedla mluvčí kanceláře městského architekta Jana Běhalová. Její pracovníci mají přípravu ochrany proti velké vodě na starosti.

Pro přesun na jiné místo musí stromy splňovat několik podmínek. Jejich obvod u země nesmí přesáhnout sedmadevadesát centimetrů. Rostou samostatně, v přístupném a měkkém terénu. Přemístit se mohou pouze v období vegetačního klidu. Před vyjmutím rostlo sedm zdravých dřevin u Holandské ulice asi deset let.

Při přesazování se použil hydraulický rám. „Obklopí kmen, pod tlakem proniká půdou a strom vyzvedne i s kořenovým balem, který je nezbytný pro uchycení stromu na novém místě. Následně je bezpečně převezen na nové místo na podvozku vozu. Po přesazení následuje zálivka a údržba stromu – kvůli úspěšnosti přežití například nutná redukce koruny, aby kořeny přibližně odpovídaly její velikosti," popsala Běhalová.

Zdroj: KAM Brno

V první etapě přípravných prací na vybudování ochrany proti velké vodě v úseku mezi koupalištěm Riviéra a železničním viaduktem u Uhelné ulice musí pracovníci Veřejné zeleně města Brna pokácet 362 stromů a 2 838 metrů čtverečních keřů. Jedná se o nezbytně nutný rozsah kvůli rozšíření koryta.

Bez zásahu zůstanou například některé starší doupné stromy. „Kácení stromů a náletových dřevin je z velké části už hotové. Skončí do konce března. Úklid, drcení, rozřezávání a frézování přijde na řadu v dubnu," sdělila Běhalová.

Pokácené dřeviny nahradí do konce roku 2023 dohromady 1772 nových stromů. „Počítá se také s doplněním vhodných druhů stromů a keřů. Asi pět procent vysazovaných dřevin budou například tvořit ovocné stromy, které slouží i jako potrava ptactva, jako je jeřáb ptačí nebo třešeň ptačí," informovala Běhalová.

Pro vybudování protipovodňových opatření v lokalitě, které představují etapy sedm a osm, aktuálně představitelé města hledají ve výběrovém řízení zhotovitele. Předběžně počítají s náklady zhruba 1,6 miliardy korun. „Po dlouhých přípravách jsme v polovině ledna požádali o dotaci ve výši 1,2 miliardy korun. Poté, co vybereme zhotovitele, začne přestavba nábřeží. Její součástí bude i rekonstrukce kmenové kanalizační stoky A v lokalitě,“ řekl nedávno městský radní pro investice David Grund.

Práce mají odstartovat na počátku léta. Potrvají do konce roku 2023. Ve stejném roce pak má začít vznikat ochrana proti velké vodě v navazujícím úseku vedoucím po proudu řeky až do Komárova.