Podle části interní dokumentace krajské hygienické stanice, která unikla na sociální sítě, se mělo jednat o tříletého chlapce. Zhruba v polovině srpna byl na ošetření v brněnské nemocnici, kde mu z nosu vytáhli zrezivělou knoflíkovou baterii. Léky proti tetanu nedostal.

„Nikoho nenapadlo, že dítě není očkované. Nasazena antibiotika. Matka je však údajně nepodávala,“ stojí ve zprávě.

Tetanus je nebezpečné bakteriální infekční onemocnění způsobované bakterií Clostridium tetani. Projevuje se křečemi a ztrátou koordinace svalových pohybů. Spory jsou přítomny běžně v prostředí, zejména v půdě, kontaminované zvířecími a lidskými výkaly, kde dlouhodobě přežívají. Onemocnění není přenosné z člověka na člověka. K nákaze může dojít při poranění a zanesení spor do rány, zejména při zhmoždění, zanesení cizího tělesa do rány nebo nekróze tkání. Riziko onemocnění je i u injekčních uživatelů drog. Pacient je ohrožen selháním srdce a zadušením i přes intenzivní léčbu. Úmrtnost se v závislosti na věku a závažnosti onemocnění pohybuje od 10 do 80%. V šedesátých letech 20. století bylo u nás hlášeno 60 – 90 případů onemocnění tetanem ročně. V letech 1974 – 76 proběhlo celonárodní očkování všech dospělých osob (opakovalo se opět za 10 let), což vedlo k významnému poklesu onemocnění tetanem. V posledních letech bývají v ČR hlášeny ojedinělé případy.

Zdroj: Státní zdravotní ústav

Stav chlapce se však počátkem září zhoršil a skončil na Klinice dětské anesteziologie a resuscitace FN Brno. Matka měla v minulosti podepsat nesouhlas s očkováním.

Případ šetří Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje. Dítě nebylo očkované. „V takovýchto případech postupujeme plně v souladu s platnou legislativou. Po zhodnocení důvodů odkladu či odmítání očkování zahajujeme s rodiči správní řízení a může jim být uložena sankce,“ uvedla ředitelka Sekce ochrany a podpory veřejného zdraví krajské hygienické stanice Hana Pokorná.

Dodala, že onemocnění není přenosné z člověka na člověka. „Onemocnění tetanem u dítěte je v našich podmínkách a systému povinného očkování rarita. V letošním roce, vyjma tohoto případu, nebylo v republice hlášeno, ani v letech předchozích. Pokud je dítě řádně očkované, je před onemocněním plně chráněno,“ doplnila hygienička.

Povinně se děti u nás plošně očkují proti devíti nemocem. Očkování provádí praktický lékař pro děti a dorost.

„Děti jsou povinně očkovány proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, invazivnímu onemocnění vyvolanému původcem Haemophilus influenzae b, přenosné dětské obrně a virové hepatitidě B. Dále pak proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím,“ stojí na webu Státního zdravotního ústavu.

U novorozenců z rizikových skupin, kde se například nemoc vyskytovala nebo vyskytuje v rodině, je pak na místě i očkování proti tuberkulóze.

Povinné očkování má však řadu odpůrců. Někteří rodiče je u svých dětí odmítají. Tvrdí například, že vakcíny obsahují nebezpečné látky, způsobují alergie, astma nebo autismus. Pochybují také o jejich účinnosti. S podobnými názory se v ordinaci stále častěji setkává také boskovická dětská lékařka Rula Machačová.

„Je to jedním slovem hrůza, co se teď děje. Mám praxi čtyřiačtyřicet let a viděla úmrtí dětí na tyto nemoci. Rodiče, kteří odmítají očkování, o smrtelných hrozbách nic neví. Operují tím, že nechtějí do dětí cpát jedy a očkování odsouvají. Přitom mohou zemřít. Podepíšou papír, že nechtějí očkovat a hotovo,“ poznamenala lékařka.

Lékař Petr Husa k tetanu říká: Projevuje se křečemi

Brno – Za velkou raritu označil přednosta Kliniky infekčních chorob Fakultní nemocnice Brno Petr Husa aktuální případ tetanu u dítěte z Blanenska. „V minulosti jsme měli dva dospělé pacienty, kteří se poranili při práci na zahradě. Oba zemřeli,“ řekl.

Jak se tetanus projevuje?
Hlavně křečemi. Lidé mají tendenci k záklonu hlavy. Dospělí mají takzvaný sardonický úsměv. Stáhnou se jim žvýkací svaly, začnou se dusit a mít obrnu dýchacích svalů.

Kdy se lidé proti tetanu očkují?
Základní očkování je v kojeneckém věku. Potom se pacienti přeočkovávají každých deset patnáct let. My starší jsme ještě zažili, že jsme měli očkování v občanském průkazu.

Někteří rodiče ale očkování dětí odmítají.
Hrůza. Lékaři musí proti tomu brojit. Argumenty odmítačů očkování jsou naprosto nesmyslné.