„Volal jsem na dispečink Povodí Moravy, kde mi oznámili, že na Nových Mlýnech došlo k technické závadě. Bohužel díky ní se z turbíny vypouštělo pět kubíků za sekundu místo dvanácti “ přiblížil možnou příčinu Šálek.

Podle všeho by se měla situace již nyní vrátit do normálu.

Bývalý šéf Povodí Moravy a hydrobiolog Jan Hodovský.
Hydrobiolog k úhynu v Dyji: K ničemu podobnému už nesmí dojít

Podle informací o stavu a průtoku řeky Dyje v Břeclavi zveřejněných na webu Povodí Moravy mělo téct korytem v devět hodin večer zhruba 7,5 kubíků vody. V pondělí ráno to bylo přitom o deset víc. Hladina měla podle těchto dat začít stoupat až po půlnoci.

V úterý v jednu hodinu v noci už vodohospodáři zaznamenali průtok necelých čtrnáct kubíků. V šest hodin ráno už to bylo opět sedmnáct. „V pondělí odpoledne došlo v důsledku výpadku v elektrické síti k automatickému snížení odtoku z nádrže. Průtok se krátkodobě snížil z nadlepšovaných třinácti kubíků za vteřinu na osm. I během tohoto krátkodobého výpadku byl pod vodním dílem Nové Mlýny zajištěn takzvaný minimální zůstatkový průtok, který je v manipulačním řádu stanoven s cílem eliminovat možné negativní vlivy na vodní a na vodu vázané ekosystémy,“ informoval mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

Ilustrační foto.
Kormoráni už se na jihu Moravy mohou střílet, sežerou i kilovou rybu

Mluvčí dodal, že závadu se podařilo odstranit po necelých čtyřech hodinách, kdy byl odtok opět navýšen na třináct kubíků. „Podle našich informací na pokles průtoku nezareagovala elektrárna na jezu v Břeclavi, která není ve vlastnictví Povodí Moravy. S největší pravděpodobností nedošlo k automatickému upravení odtoku z jezu přes tuto elektrárnu a ta vypouštěla stále stejné množství vody. Došlo tak pouze k dočasnému poklesu hladiny vody v jezové zdrži,“ poznamenal mluvčí.

Zároveň zdůraznil, že s ohledem na přetrvávající sucho je průtok v řece Dyji pod vodním dílem Nové Mlýny trvale dotován z této vodní plochy a dalších nádrží Dyjsko-svratecké soustavy. „Bez nadlepšení z vodních nádrží by byly průtoky v Dyji v současné době výrazně nižší,“ poznamenal Chmelař.