V různých testech většina školáků z jižní Moravy dosáhla lepších výsledků než děti z většiny ostatních krajů země. „Faktorů úspěšnosti je více a souvisejí s žáky, rodiči i učiteli. Oproti některým jiným regionům působí v Jihomoravském kraji vyšší podíl učitelů, kteří učí to, co sami na vysoké škole vystudovali, což má dopad na kvalitu výuky. Také podíl mladších učitelů je tady příznivější než jinde. Typická je také větší podpora, motivace či snaha rodičů zapojovat děti do mimoškolních aktivit a podněcovat je k lepším výsledkům,“ shrnul ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal.

Mateřská škola náměstí Svornosti v Brně-Žabovřeskách. Ilustrační foto.
Šok pro rodiče. Tříletý chlapec odešel sám ze školky domů, případ šetří inspekce

To, že na jihu Moravy působí mnoho mladých vyučujících, potvrzují i ředitelé škol. „O učitele nemáme nouzi, často k nám nastupují přímo z pedagogické fakulty,“ zmínil například ředitel brněnské školy Vejrostova Zdeněk Černošek.

Střípky ze zprávy
- Jihomoravské děti jsou v různých šetřeních a testech zkoumajících gramotnost nadprůměrně úspěšné.
- Za dobrými výsledky kraje stojí zejména žáci z Brna, kde je velký podíl takzvané kosmopolitní a střední třídy, kterou tvoří vzdělaní lidé.
- Výjimkou jsou děti z vyloučených oblastí v Brně a na Znojemsku, kde žijí lidé z chudších rodin.
- Na jižní Moravě je oproti jiným krajům velmi málo nekvalifikovaných učitelů.
- Problémem škol v regionu je záškoláctví.

Podle něj však situace s aktivitou rodičů není růžová. „Samozřejmě, máme i dobré zkušenosti, ale dost velká část rodičů nemá o studium dětí až tak velký zájem. Jejich kontakt s dětmi není dostačující a je to poznat na chování žáků. Často na ně nemají kvůli pracovnímu vytížení čas,“ poznamenal.

Ze zprávy inspekce vyplývá, že největším výchovným problémem je podle průzkumu mezi řediteli jihomoravských škol záškoláctví. Týká se pětiny žáků.

Střední škola stavebních řemesel v brněnských Bosonohách se s chozením za školu snaží bojovat několika cestami. „Záškoláctví se určitě projevuje napříč všemi stupni vzdělání. U nás máme celou řadu opatření, například jsme hodně investovali do kvality vybavení učeben, žáci se lépe cítí v moderně vybavených prostorách. Také žákům hned na začátku studia jasně stanovíme pravidla,“ zmínil ředitel školy Josef Hypr.

Ilustrační foto
Brno nabobtná o studenty vysokých škol. Přibudou desítky tisíc lidí

V dalších letech čeká střední školy na jižní Moravě velký nápor uchazečů, jelikož dorostou silné ročníky. „Podle našich informací jsou kapacity středních škol v Jihomoravském kraji dostatečné. Domnívám se, že kraj je na výkyvy populační křivky připravený velmi dobře, aniž by to jakkoliv ohrožovalo kvalitu výuky,“ informoval ministr školství Robert Plaga.