Obce k přípravě na novou situaci motivuje třeba Odpadový Oskar, soutěž ve třídění odpadu. Pořádá ji spolek Arnika. „Udělování Oskarů vede ke snižování ukládání odpadů. Cílem státu je skládky postupně omezit. V Jihomoravském kraji máme odpadové hospodářství rozvinuté poměrně dobře,“ uvedla senátorka za Hodonínsko a starostka Ratíškovic Anna Hubáčková.

Odpadového Oskara získaly například Mikulčice na Hodonínsku. Díky kompostárně a sběrnému dvoru tam výrazně klesla průměrná produkce směsného odpadu na necelých devadesát kilogramů na jednoho obyvatele za rok. „Inspirovali jsme se v Ratíškovicích,“ řekl mikulčický starosta Jan Vlašic.

Obce lidi motivují k třídění poplatky. „My máme způsob, že poplatek je podle toho, jak člověk třídí,“ vysvětlil Vlašic.