Břeclavská mateřinka Veverka bude mít zázemí v městské části Charvátská Nová Ves. „Pozemek je hned vedle lesa. Jako útočiště pro odpočinek a případné velmi nepříznivé počasí jsme vybrali novou krásnou jurtu,“ řekla za břeclavský tým Dana Neprašová. Jurtu, což je tradiční kruhový mongolský příbytek, budou s pomocí rodičů stavět v červenci.

Kapacita školky, kde budou rodiče podle počtu dní platit školkovné, bude maximálně patnáct dětí na jeden den. „Jsme nezisková organizace, a proto za návštěvu školky rodiče platí. O děti se budou starat dva učitelé. Dítě může navíc kombinovat docházku do lesní školky s chozením do té klasické,“ nastínila možnosti Neprašová.

Průměrné školné v lesní školce činí v současnosti přibližně čtyři tisíce měsíčně. To se však od září může změnit. Díky novele školského zákona a vyhlášce o předškolním vzdělávání z konce minulého roku mohou nyní soukromníci usilovat o zápis do školského rejstříku. Registrace by jim umožnila čerpat státní dotace a tím pádem by mohli vybírat nižší školné. Děti by v nich také mohly od září odchodit povinný poslední rok předškolního vzdělání.

Podle ministerstva školství o takovou možnost zažádalo zatím jen část z nich. Přitom je v republice takových zařízení, které fungují pod Asociací lesních mateřských škol, přibližně sto čtyřicet. „Pokud chtějí být zapsány, musí splnit i hygienické požadavky. Novela vyhlášky nastavuje například délku provozu lesní mateřské školy s ohledem na to, že se děti vzdělávají především venku,“ odpověděla v pátek na dotaz deníku Rovnost kancelář ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Lesní školy fungují již několik let. V roce 2014 otevírali jednu například na Hodonínsku. „Naše školka je v krásném prostředí na okraji bzeneckého borovicového lesa. S dětmi netrávíme čas jen v přírodě, ale navštěvujeme spoustu kulturních akcí, divadel, koncertů. Ukazujeme dětem reálný život a práci dospělých návštěvami výrobních podniků, čističek vody či odborných učilišť,“ uvedla za školku Petrklíč z Bzence Renata Oharková. Pravidelně k nim dochází kolem osmi až jedenácti dětí.

Zatímco Břeclavsko a Hodonínsko mají po jedné lesní školce, na Znojemsku na svou první teprve čekají.

Lesní mateřská škola ∙ Lesní mateřská škola je možnou variantou ke klasickému předškolnímu vzdělávání
∙ Klade důraz na pobyt dětí v přírodě a vzdělávání mimo učebny přímo v prostředí přírody, nejčastěji lesa
∙ děti odpočívají v zázemí, která mají nejrůznější podoby, nejčastěji jsou to takzvané jurty, chatky či maringotky
∙ vzdělávání je v souladu s rámcovým vzdělávacím programem

Renata Oharková ze školky v Bzenci říká: Učíme děti úctě

Bzenec – Lesní mateřskou školu Petrklíč v Bzenci na Hodonínsku založily před třemi lety dvě matky s malými dětmi. „Jsme přesvědčené o tom, že pobyt dítěte v přírodě za každého počasí je to nejlepší pro jeho osobnostní, motorický a zdravotní vývoj,“ říká hlavní učitelka Petrklíče Renata Oharková.

Jaké byly začátky? Co všechno jste musely zařídit?
Školku jsme otevíraly v Moravském Písku, kde obě bydlíme. Naším zázemím byla budova mysliveckého spolku Dubina. Za rok jsme byly nucené školku přestěhovat do rodinného domu kolegyně. A zároveň jsme připravovaly s pomocí rodičů nové zázemí v Bzenci. Pozemek nám skoro zdarma pronajalo město.

Čím se liší vaše školka od těch klasických?
Snažíme se vést děti k úctě a ochraně životního prostředí. Účastníme se různých ekologických projektů. Denní chod je podobný jako v kamenných školkách. Máme připravený program, který je však hlavně v lese. Pravidelně jeden den v týdnu vaříme oběd na ohni. Po obědě se pak přesouváme do zateplené a vytápěné maringotky, kde odpočívají.