V Terezíně sváží odpady hodonínská společnost Tespra. Podle jednatele Ivo Zbořila je řádově korunové zvýšení poplatku důsledek toho, že lidé do vytříděného plastu házejí i nebezpečný a komunální odpad. „Změna poměru mezi využitelnou a nevyužitelnou složkou plastů začala nepříznivě zasahovat do ekonomiky a svoz plastového odpadu jsme začali dotovat,“ vyjádřil se Zbořil. Dodal, že schválená podoba je jednou z více variant a je výsledkem dlouhodobého jednání. „Snížení četnosti svozu přímou souvislost se schváleným zdražením nemá,“ upozornil jednatel.

Obyvatelé Terezína platí ročně šest set korun, přičemž v obci funguje takzvaný inteligentní systém nakládání s odpady. Je možné dostat zpět až 420 korun.

Stejný systém mají v Šitbořicích na Břeclavsku. „Všechny pytle a popelnice jsou označené čárovým kódem a my víme, kolik odpadu kdo vytřídil a vyprodukoval,“ sdělil tamní starosta Antonín Lengál.

Za dobré třídění jsou lidé motivovaní a nejlepší mohou získat zpět až 310 korun z ročního poplatku, který je 440 korun. Obec se může pochlubit tím, že vyprodukuje třikrát méně odpadu, než je průměr v ostatních obcích kraje. Popeláři tam jezdí jednou za čtrnáct dní.

V některých obcích funguje i nadále způsob svozu jednou za týden. „Na snížení svozu se připravujeme dlouhodobě, ale teprve nedávno jsme zavedli bio popelnice a zprovoznili sběrný dvůr, takže na lidi nechceme tlačit,“ sdělil například starosta Hodonic na Znojemsku Pavel Houšť. V případě měsíčního vývozu by se obával zápachu.

Dobré třídění spjaté s méně častým svozem oceňuje i společnost Eko-Kom „Snažíme se upozorňovat obce, že je dobré soustředit se na detailní nastavení odpadového hospodářství. Spolu s narůstajícím množstvím tříděného odpadu by totiž při dobrém systému mělo docházet ke snížení směsného odpadu. Pak je možné snížit četnost svozu,“ sdělil ředitel komunikace Eko-Komu Lukáš Grolmus.

Pro některé rodiny by byl svoz jednou za měsíc nepředstavitelný, i když poctivě třídí. „Stačí, když máme pozvaných pár přátel na grilování a hned je skoro celá popelnice plná,“ řekla Silvie Fillingerová z Dubňan. Podle ní je čtrnáctidenní svoz ideální.

RADIM KŘÍŽ