V dopise odborníci stanovili několik konkrétních budov, u kterých požadují, aby město vyjednalo s investorem jejich zachování. „Uvědomujeme si, že areál je dlouhodobě evidován na seznamu brownfieldů a nová výstavba může přispět k pozitivní transformaci tohoto území. Současně se ale domníváme, že pro alespoň částečné zachování jedinečného charakteru místa a brněnské industriální minulosti je nezbytná konverze několika nejhodnotnějších budov,“ napsali do dopisu. Jeho iniciátorem je etnolog a krajský zastupitel Michal Doležel.

Investor nyní čeká na výsledky probíhajících změn v územním plánu pro Brněnskou třídu. Ta stanoví závazné limity budoucí výstavby. „Chceme přeměnit zbytky průmyslového výrobního areálu na moderní obytnou čtvrť. Historický odkaz na industriální minulost místa z dob brněnského Manchesteru bychom rádi při této výstavbě využili. Většina budov je ovšem v neutěšeném stavu a desítky let chátrá, žádné z nich nejsou památkově chráněné,“ řekl Rovnosti manažer projektu Ladislav Všetečka. Podle něj zatím existuje pouze pracovní zastavovací studie.