Začátek sezony ale poznamenává nízký stav vody. „Dyje pod Znojem sjízdná je, i když je to pořád ještě na hranici možností kvůli nízkému stavu vody. To, že trochu zapršelo, příliš nepoznáváme, protože vranovská přehrada stále hlavně doplňuje vodu, která chyběla kvůli dlouhodobému suchu,“ řekl šéf znojemského vodáckého centra David Gros.

Jak dodal, na řeku se zatím vydávají zejména ti, kterým nevadí občas lodi táhnout. „Zejména pod oblekovickým a krhovickým jezem jsou místa, kde je nutné lodi táhnout, protože většinu vody odvedou náhony k mlýnů či elektrárně. Nejsou to stovky metrů, ale bez přetahování to za současné situace prostě nepůjde,“ upozornil Gros.

Že namáhavější splouvání Dyje vodáky neodrazuje, si všiml starosta Krhovic Martin Major. Vodáci mají u vsi tábořiště. „Už jezdí. Poslední víkendy tu bylo docela živo. Z Krhovic se část vodáků vrací, proto nám jejich výlety a tábořiště přináší zvýšený provoz ve vsi. Některým lidem se to nelíbí,“ poukázal Major.

Právě za Krhovicemi začíná pode Grose nejatraktivnější úsek řeky. „Mezi Krhovicemi a Hevlínem jsou to jedny z vůbec posledních přírodních meandrů, které v republice máme. Navíc má člověk pocit, že pluje úplně opuštěnou krajinou s lužním lesem a pět šest metrů vysokými břehy,“ líčil Gros.

Podle vodohospodářů trvá nízký stav řek v celém povodí Moravy. „Průtoky jsou stále podprůměrné většinou dosahují nanejvýš poloviny dlouhodobého průměru,“ upozornil mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.