Po volbách v roce 2014 jste už resort dopravy vedl. Jaké jsou vaše priority v řízení oblasti do konce volebního období?
Do voleb zbývá několik měsíců a mnoho se stihnout nedá. Vstupuji ale do témat, která znám již z minula a věřím proto, že se mi podaří udělat co nejvíce. Prioritou je pro mě obsadit post vedoucího odboru. Jestli se to podaří, to uvidíme. Odbor je ale už půl roku bez vedení, což není dobře.

Co plánujete udělat pro to, aby se výběr vedoucího urychlil?
Výběrové řízení vedoucího odboru dopravy zveřejníme, jak nám ukládá zákon. Chci ho vyhlásit co nejrychleji a současně vybrat zkušenou firmu, která nám s hledáním pomůže, aby mělo nové výběrové řízení lepší výsledky než to, které nedávno skončilo a ve kterém se bohužel nového vedoucího najít nepodařilo. Věřím, že díky tomu bude škála uchazečů v prvním kole co možná největší, takže do druhého kola postoupí ti nejlepší, kteří tu práci mohou dělat.

Jaký by podle vás měl ideální kandidát být?
Musí rozumět dopravě. Měl by také mít manažerské schopnosti a umět řídit tým lidí, protože odbor dopravy je jedním z nejsložitějších odborů. Kandidát musí být rozumnou kombinací zkušeného odborníka a manažera.

Upřednostníte člověka, který ho bude řídit stejně jako jeho bývalý vedoucí Vladimír Bielko, nebo je podle vás lepší změna?
Co se týče vlastního odboru a personálního obsazení, je to přesně téma pro nového vedoucího. Pokud já bych byl vybrán na takovou pozici, chtěl bych se nejprve seznámit s lidmi a fungováním oblasti, nedělal bych nějaké překotné změny ze dne na den. Seznámil bych se s prostředím a teprve pak případně dělal změny. Ale to je opravdu zodpovědnost nového vedoucího.

Souhlasil jste se změnou vedoucího odboru dopravy?
Z mého pohledu je Vladimír Bielko odborník. Z hlediska manažerských schopností k němu sice mám své výhrady, ale způsob jeho odchodu nepovažuji za šťastný. Pokud se přihlásí do výběrového řízení, má šanci jako každý jiný. Ale myslím si, že v obecné rovině není dobré, když se manažer vrací na stejné místo.

Cítíte u svého předchůdce nějaké rezervy v řízení oblasti?
Kdybychom ten dojem neměli, asi by ke změně kompetencí nedošlo. S Matějem Hollanem máme určitě odlišné názory na rezidentní parkování. Po dobu, kterou kolega Hollan dopravu řídil, příprava důležitých projektů příliš nepokročila. Já určitě za pět měsíců nestrhám to, co by se mělo odehrát za dva roky, ale pokusím se udělat toho co nejvíce.

Narušila změna vedení resortu dopravy nějak spolupráci mezi koaličními partnery?
Z mého pohledu ne. Nejhorší je, když něco necháte zametené pod kobercem a říkáte si, že až tam nebudete, tak si to někdo vezme a začne to řešit. Situace na odboru podle našeho názoru zasluhovala změnu. Jestli to vždycky je tak, jak by si všichni přáli, ukáže čas. Snažíme se řídit město s plným vědomím tak, jak to nejlépe umíme. To si myslím, že je důležité.

Richard Mrázek∙ Narodil se 2. listopadu 1973 v Brně.
∙ Po dokončení elektrotechnického učiliště pracoval jako programátor a IT technik.
∙ Od devadesátých let působil jako projektový manažer.
∙ V roce 2014 vstoupil do politického hnutí ANO 2011 a v podzimních komunálních volbách byl zvolen do Zastupitelstva města Brna.
∙ Stal se druhým náměstkem primátora pro oblast technickou a majetkovou. Rok a půl také řídil resort dopravy, který v dubnu opět přebírá.
∙ Ve volném čase se věnuje běhání a tenisu. Sedm let byl také ředitelem Českého tenisového svazu vozíčkářů.
∙ Má jednoho syna.


Jak bude vypadat spuštění rezidentního parkování v historickém jádru města letos na podzim?
Z centrální části města bude vytvořená pěší zóna a do ní dostanou možnost vjet jen rezidenti, abonenti, vlastníci nemovitostí v této oblasti, zásobování a integrovaný záchranný systém. Nebudou tady ani žádné automaty, jak je dnes známe. Zmizí, protože parkování a průjezd aut budou hlídat kamery, které sejmou poznávací značku vozidla a rozpoznají, jestli tam člověk vjíždí oprávněně, nebo nikoliv. Systém v centrální části bude jiný než ve zbytku města. Ulice také zjednosměrníme, aby bylo možné auta jednoduše kontrolovat. V této oblasti celý systém také otestujeme po technické stránce.

Požadavky různých městských částí, které chtějí projekt zavádět, se hodně liší. Bude jejich požadavky něco sjednocovat?
Především je důležité říct, že pro zavádění rezidentního parkování v městských částech bude vždy rozhodující stanovisko jednotlivých radnic. Byli bychom rádi, kdyby fungoval jednotný čas pro rezidenty. Pro ně je nejdůležitější čas, kdy se vrací z práce a kdy ráno odjíždí do práce. Požadavky svých obyvatel znají nejlépe městské části, bude tedy na nich, jak budou chtít čas rezidentního parkování stanovit. Ideální by samozřejmě bylo, kdyby bylo toto časové rozmezí všude stejné. Chaos však vzniknout nemůže, protože na tabulkách ve všech městských částech bude čas rezidentního parkování jasně vyznačený. Každý si ho bude moct přečíst.

Pokud po zavedení dražšího parkování v centru zmizí parkovací automaty, mělo smysl v lednu zvyšovat částku za stání?
Myslím si, že je to určitě správně. Ukázalo se, že lidé se učí parkovat v parkovacích domech. Jen v Domini parku je v porovnání s loňským rokem obsazenost téměř dvojnásobná. Navádíme lidi k tomu, aby k dlouhodobému stání využívali parkovací domy, protože k tomu je přece stavíme. Chceme, aby centrum bylo živé, a pokud bychom rezidentům, kteří zde žijí, nevytvářeli dobré podmínky, může se stát, že centrum se začne vylidňovat. Lidé by tady bydlet nechtěli a pouze by sem dojížděli za prací nebo za zábavou. Což není dobře.

Řidiči si často stěžují, že na ulici nemůžou zaplatit za parkovné kartou nebo bankovkami. Jak to budete řešit? Má smysl kvůli tomu parkovací automaty měnit na pár měsíců?
Automaty, které jsou v ulicích nyní, byly dosud v záruční lhůtě. Kdybychom do nich provedli jakýkoliv zásah, hrozila by ztráta záruky. Nyní už je můžeme demontovat. Jednáme o jejich prodeji do jiných měst, která o ně projevila zájem. Pořizujeme automaty nové, které kromě platby mincemi nabídnou i platbu kartou. Umístit je do centrální části města tedy určitě má smysl, i když to bude jen na pár měsíců. Po zavedení rezidentního parkování v historickém jádru již sice nebudou potřeba, ale využijeme je v jiných ulicích v Brně.

Ještě před spuštěním rezidentního parkování jste plánovali také informační kampaň. Začnete s ní?
Počítáme s ní a momentálně řešíme, jakým způsobem kampaň povedeme. Nejprve musíme lidem vysvětlit, jak bude fungovat rezidentní parkování v historickém jádru, protože tam jej budeme zavádět nejdříve. Musíme také vysvětlit celý systém parkování, i když se může v některých městských částech lišit. Chci, abychom si byli jistí, že ji povedeme správně. Zatím neumím odpovědět na to, kdy ji spustíme. Spustit jakoukoliv kampaň, když si nejste jisti, že lidem projekt skutečně vysvětlíte, by bylo hrozně hloupé. Toho bych se nechtěl dopustit.

Největší městskou investicí v dopravě pro letošek je Tramvaj Plotní, čeká Brňany letos ještě něco?
Lidí se nejvíce dotkne prodloužení městského okruhu. Ještě letos zahájíme stavbu v Žabovřeské, která významně zlepší dopravní obslužnost celé jihozápadní části Brna. V květnu také začne oprava Údolní ulice od Úvozu až po odbočku k plaveckému stadionu. Po dokončení prací ve Valchařské chceme také zahájit opravy Zábrdovické. V minulém období bohužel staveb nebylo tolik a město má v dopravní infrastruktuře velký dluh. Kromě oprav silnic jsou to i opravy kolejí, chodníků nebo inženýrských sítí. Samozřejmě, že stavby ovlivňují život lidí, ale je normální, že se jeho vedení snaží město udělat lepším. To přináší obtíže, ale snažíme se je minimalizovat. Proto akce co nejvíce koordinujeme, proto se snažíme nasimulovat, jaké situace nás můžou čekat. To se navíc daří.

Dá se nějak zabránit dopravnímu kolapsu v létě?
Budeme se o to snažit. Stejně jako jsme věnovali velké množství času a energie do komunikace s řidiči a obyvateli okolních ulic v případě nedávno zahájené uzavírky Dornychu, budeme intenzivně mluvit i o dalších stavbách. V prvních dnech uzavírky Dornychu se ukázalo, že tato cesta funguje. Ačkoliv je to velké dopravní omezení, vyhnuli jsme se kolapsu, protože řidiči věděli, co je čeká. Veřejná projednání samozřejmě ukazují, že není možné splnit očekávání všech. Lidé mají svoje názory a zvyky. Snažíme se jim ale vysvětlit, že jsou velké stavby důležité a po dokončení dopravě pomohou.