Lidé mohli mezi památkami ve dvanáctém ročníku soutěže Nejlépe opravená kulturní památka vybírat od poloviny března do začátku dubna. Vítězný kostel Navštívení Panny Marie získal od lidí přes tři tisíce hlasů a od organizátorů soutěže odměnu šedesát tisíc korun. "Prostřednictvím soutěže chceme podpořit a zviditelnit opravené kulturní památky a pomoci jejich vlastníkům při obnově," konstatoval krajský radní Tomáš Soukal.

Na druhém místě pak podle hlasování lidí skončily restaurované sochy sv. Floriána a sv. Václava u kostela v Moravské Nové Vsi na Břeclavsku, které získaly asi o pět set hlasů méně.

Letos poprvé o udělování cen ve třech dalších kategoriích rozhodovala porota složená mimo jiné ze zástupců brněnské fakulty architektury. Porotci hodnotili třeba kvalitu oprav nebo mimořádnou historii místa. Jako nejlépe opravenou velkou stavbu porota vybrala dům manželů Kotulánových z Pouzdřan na Břeclavsku.

Barokní boží muka v Jevišovicích na Znojemsku zase zvítězila v kategorii díla výtvarného umění. Porota na této památce ocenila restaurátorské práce. "Jsme velmi mile překvapeni. Máme se aspoň čím pochlubit. Je to hlavně zásluha Zoly Matulíkové z Národního památkového ústavu, která opravy navrhla a prosadila," řekl starosta města Pavel Málek.

Nejlépe hodnocenou drobnou stavbou je pak kaplička Panny Marie v Moravském Krumlově na Znojemsku.

PATRIK ŠVEC