Zvonařka byla podle měření koncentrace prachu v ovzduší nejhorší i loni. "Zatím žádná jiná automatická stanice imisního monitoringu v republice nemá tento počet vyšší. Například stanice poblíž polských hranic ve Věřňovicích, stanice s dlouhodobě nejvyššími koncentracemi v republice, má v tuto chvíli překročení pouze devětadvacet," poznamenal vedoucí oddělení kvality ovzduší brněnské pobočky českého hydrometeorologického ústavu Jáchym Brzezina.

Podle meteorologů souvisí výsledky se stavebními pracemi. Se stanicí na Zvonařce porovnávali hodnoty ze nejbližší, tři kilometry vzdálené, stanice na nedaleko brněnského Výstaviště. "Stanice Brno-Výstaviště se nachází blízko v dopravně velmi zatížené lokalitě. Přesto zde byl imisní limit překročen pouze čtyřikrát. Jedná se o velmi neobvykle nízkou hodnotu," doplnil Brzezina.

Jak dodal, hlavní rozdíl mezi stanicemi je to, že v okolí Výstaviště neprobíhá žádná rekonstrukce ani přestavba. "Dále se jedná o fakt, že je stanice Výstaviště v relativně otevřeném prostoru a tedy dobře provětrávaná. V neposlední řadě se na nižším znečištění podílí plynulost dopravy, která je zde výrazně lepší než v okolí Zvonařky, kde se neustále tvoří dopravní kolony, a to ještě více v současnosti, kdy se v okolí staví a tedy jsou zde uzavírky," přiblížil Brzezina.

Důvodem vysokých koncentrací podle něj tedy není ani doprava ani plošně vysoké koncentrace v Brně. "Naopak je rok 2020 zatím z pohledu kvality ovzduší velmi příznivý a máme nakročeno k roku s nejnižšími koncentracemi znečišťujících látek vůbec," uvedl Brzezina.