Schůzku potvrdila policejní mluvčí Lenka Drahokoupilová. „Hlavním tématem bylo dlouhodobé a účinné řešení této problematiky. Po celé trase mezi Znojmem a hraničním přechodem Hatě mají obce platné vyhlášky, které zakazují jakékoli jednání související s nabízením a poskytováním sexuálních služeb,“ uvedla Drahokoupilová.

Nerespektováním vyhlášky porušují podle mluvčí lidé věnující se prostituci zákon o některých přestupcích. „Za to jim lze uložit pokutu až sto tisíc korun. Výsledkem jednání je tedy striktní dohled všech zúčastněných subjektů nad dodržováním obecně závazné vyhlášky, která zakazuje provozovat prostituci,“dodala Drahokoupilová. 

Policie bude všechna podezřelá jednání v dané problematice oznamovat k projednání ve správním řízení. „Policie pouze oznamuje, o sankcích rozhoduje příslušný správní orgán,“ dodala.

Chvalovicím se prostitutky již dříve podařilo díky najaté bezpečnostní agentuře vypudit přímo z obce mimo zastavěnou oblast. Co však budou dělat s prostitucí dál, se redakci Deníku nepodařilo zjistit. Starosta Zdeněk Karpinski v úterý nebral svůj mobilní telefon a nereagoval ani na SMS zprávy.