Například dům v brněnské Hrubého ulici v Králově Poli má jako posledního uvedeného vlastníka Hildu Šislerovou. V době zápisu do katastru ale bydlela v Čestmírově ulici v Praze. Jenže dům ji patří pouze z jedné čtvrtiny, další spoluvlastníci jsou neznámí. Nedohledatelná je také Marie Mayerová, které patří rodinný dům v Bzenci na Hodonínsku nebo Rakušan Jan Geitschoven, kterému z jedné čtvrtiny patří dům v Dolních Kounicích.

Původní vlastníci jsou často již řadu let po smrti, a tak mnohé z těchto pozemků mohou mít i větší počet neznámých spo­luvlastníků. „Nejnáročnější je pro nás dohledávání data úmrtí zemřelých osob, ztotožnění zapsaných vlastníků s matričními údaji či odchod zapsaných vlastníků do zahraničí," doplnil Ležatka.

Nový katastrální zákon, který platí už dva roky, uložil nejen povinnost Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových pokusit se neznámé vlas­tníky ve spolupráci s obcemi najít, ale také ustanovil, že tam, kde se vlastníka nepodaří zjistit do deseti let, propadne nemovitost státu. „Pro zápis vlastnictví do katastru musí lidé předložit doklady, například rodný nebo oddací list a nebo úmrtní list předešlého vlastníka, dále také dokumenty dokládající vlastnictví, třeba dřívější výpis z pozemkové evidence," vysvětlil Ležatka.

Neznámí majitelé komplikují také projekty, které plánují na radnicích na jižní Moravě. „Problém bývá někdy u výkopů pozemků při plánování strategických projektů. Například když chceme vykoupit parcelu na stavbu silnice či obchvatu, je to problematické. To, že musíme složitě dohledávat majitele, nás může při stavbě zdržet," uvedl brněnský náměstek primátora pro investice Richard Mrázek.

Dokument se seznamem majetku, k němuž se nikdo nehlásí, musí viset na úřední desce obecního úřadu do konce roku 2023, tedy 10 let od zveřejnění. Pokud se o majetek nikdo nepřihlásí, po lhůtě propadne státu.

Neznámí vlastníci
Počet jihomoravských nemovitostí, u kterých je v katastru uvedeno vlastník neznámý:
• garáž: 95
• obytný dům: 19
• rodinný dům: 1
• chata či chalupa: 7
• statek: 8

Počet vlastníků nebo spoluvlastníků, které hledá stát kvůli vlastnictví nemovitostí v Jihomoravském kraji:
• garáž: 129
• obytný dům: 318
• rodinný dům: 75
• chata či chalupa: 79
• statek: 31
Zdroj: ÚZSVM