V březnu roku 1796 se v Hodoníně narodil rakouský lékař a anatom Joseph Berres Edler von Perez. Po absolvování gymnázia ve Strážnici vystudoval chirurgii ve Vídni. Jeho rozsáhlé vědecké dílo mu zajistilo pověst po celé Evropě. Jeho velkým přínosem bylo zavádění mikroskopu v anatomickém výzkumu.

Zemřel v roce 1844 ve Vídni na srdeční slabost.