Posláním Zlatého záchranářského kříže je ocenění výjimečných zásahů složek integrovaného záchranného systému. Cenu záchranáři dostávají za obětavé činy první pomoci. Smyslem projektu je podpořit význam záchranářské profese.

Jednou z vyznamenaných byla také lékařka Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje Barbora Truksová Zuchová, která přišla s unikátním projektem. „Ocenění patří všem, kteří na rozmístění automatizovaných externích defibrilátorů již spoustu let pracují. Chtěla bych poděkovat celému týmu, který se na vytvoření systému podílel, a současně i těm, kteří stojí za jeho každodenní realizací. Každý pacient, který se díky projektu vrátil do aktivního života, je odměnou za vynaloženou práci,“ popsala autorka projektu.Nápad jihomoravských záchranářů vytvořit systém rozmístění utomatizovaných externích defibrilátorů, které lidé znají pod zkratkou AED, vznikl před pěti lety. Prvotní myšlenka vznikla ve spolupráci záchranářů s Fakultou sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně. O rok později se k záchranářům přidali i hasiči, v roce 2015 začalo na systému intenzivně spolupracovat i krajské policejní ředitelství.

V Jihomoravském kraji záchranné složky už rozmístili 135 AED přístrojů. Na projektu spolupracují krajští hasiči, jednotky dobrovolných hasičů, policie, strážníci i město Brno a Jihomoravský kraj. „Dopad systému není jen v absolutních číslech zachráněných, ale v návratu každého jednotlivého člověka do aktivního života," vysvětlila Zuchová.