Kolik žádostí o změnu pohlaví evidujete za minulý rok?

Bylo jich celkem 145. Nárůst je především za poslední dva roky, kdy k nám začalo docházet osmačtyřicet nových pacientů s diagnostikovanou poruchou pohlavní identity. Z toho osmadvacet bylo nezletilých. V roce 2019 jsem měla pouze deset nových klientů.

Co hraje hlavní roli v rostoucím počtu zájemců o tak zásadní zákrok?

Jsou to média a sociální sítě. Lidé díky nim mají větší povědomí o tom, že nějaká porucha pohlavní identity existuje a v různých skupinách sdílejí své genderové problémy.

Jaký je poměr mezi muži a ženami?

V devadesáti procentech u nových žádostí převažují ženy. V Česku vždy převažovaly přeměny female to male, tedy z žen na muže.V západních zemích to ale bylo naopak. Teď v posledních pěti až deseti letech začíná mít i západ vyšší poměr žen, které se cítí býti muži.

Jaká přání mají transsexuálové?

Na prvním místě si mladé ženy přejí odstranění prsou, potom chtějí hormonální terapii testosteronem, aby jim narostly chlupy a zhrubl hlas. Také touží po operačním odstranění vnitřních ženských pohlavních orgánů. Další operace k vytvoření nového penisu či močové trubice jsou velmi rizikové, takže se během konzultací kolikrát rozhodnou, že celou tranzici nepodstoupí.

Edward Gomola si nechal změnit pohlaví z ženy na muže.
Karolínu v Brně přeoperovali na Edwarda: V sukních jsem brečel, říká transmuž

Kdo transsexuálům schvaluje operace?

Odborná komise Ministerstva zdravotnictví pro operační přeměny u transsexuálů. V případě kladného hodnocení mají u nás operace hrazené ze zdravotního pojištění, což je rarita. Například v Americe si musí transgender všechno platit sám.

Souhlasíte se schvalováním změn pohlaví?

Pokud se opravdu jedná o závažnou poruchu genderu, je pro lidi velkým utrpením být v cizím těle a přeji si, aby se jejich žádostem vyhovělo. Jinak bych ani nebyla členkou odborné komise.

Jaké podmínky u nás platí?

V České republice je změna dokladů pro trans lidi podmíněna chirurgickou sterilizací, která jim znemožní další reprodukci. V západních zemích jsou právní podmínky někdy jiné, takže se může stát, že muž porodí dítě.

Co je na oboru sexuologie nejnáročnější?

Poslední rok mi přibylo do ordinace nezletilých pachatelů pod patnáct roků. Jedná se o chlapce, kteří opakovaně přepadli děti a sexuálně je atakovali. Je to závažný problém, protože v Česku není ústavní léčba pro děti. Možnost odborné péče je tím velmi omezená.

Čím je to podle vás způsobené?

Neexistuje propracovaná koncepce sexuální výchovy na školách. Každá instituce si zvolí svoji formu i rozsah, jaký tomu bude věnovat. Do naší praxe se dostávají děti, které mají nedostatky v sexuální výchově. Neví, co se smí nebo nesmí, ale bohužel už sledují pornografii na internetu. Mají představu, že to, co tam vidí, je to, jak se lidé normálně sexuálně chovají. To je extrémně rizikové.

S jakými dalšími problémy za vámi přichází nezletilí lidé?

Zrovna nedávno jsem řešila případ jedenáctiletého chlapce, který místo online výuky chodil na porno. U dětí je kvůli závislosti problematické sledování porna i v krátkých časových intervalech. Čím dříve se k tomu dostanou, tím závažnější následky to má pro jejich vývoj a sexualitu. Častěji se také stávají obětmi predátorů, protože neumí manipulátora odmítnout. Průměrný věk, kdy chlapci začnou sledovat pornografii, je ve dvanácti letech, u dívek je to o rok později.

Primářka sexuologie Petra Sejbalová z Fakultní nemocnice Brno.
Udělejte ze mne kluka: půlku žádostí o změnu pohlaví chtějí na jižní Moravě děti

Jaké procento vašich klientů tvoří sexuální devianti?

Mám jich kolem padesáti procent, možná i více. Jednu skupinu tvoří pachatelé sexuálních trestních činů, kterým soud nařídil povinné takzvané ochranné léčení. Nemalé procento tvoří lidé, kteří mě vyhledali dobrovolně, protože vědí, že mají problém se svoji sexuální orientací, například na děti. Chtějí zabránit tomu, aby spáchali trestní čin.

Lze se ze sexuální deviace vyléčit?

Ne. Parafilika, neboli devianta, učíme se adaptovat a hledáme pro něj možnosti sexuálního uspokojení a života, tak aby to bylo slučitelné se zákonem. Pokud pro ně nenajdeme vhodnou aktivitu, můžeme mu pomoci hormonální útlumovou léčbou, čímž potlačíme jeho sexualitu tak, aby ji dokázal lépe ovládat.

Kdo jsou nejčastější oběti trestných činů?

Nejčastěji děti, které byly pohlavně zneužity a ženy, u kterých je to spojeno s násilím. Problém bývá, když se to stane v rodině, která se sestává z otčíma a nevlastního dítěte, nebo vlastní otec u incestů, ale je to různé.

Jak těmto obětem pomáháte?

V akutním stádiu, to znamená následujících několik týdnu po události, jim pomáháme, aby se psychicky stabilizovaly. Používáme praktiky podpůrné psychoterapie či medikaci na uklidnění, aby ta osoba mohla nějakým způsobem začít fungovat. S traumatem jako takovým se dá pracovat až v pozdějším stádiu, kdy je člověk stabilizovaný a dokáže o tom hovořit.

Jaký je nejlepší zážitek z vaší praxe?

Ráda vzpomínám na klienta, se kterým se nám povedla tranzice neboli změna pohlaví. Poté mi jako šťastný tatínek přišel i s novomanželkou ukázat své nové miminko. To byla krásná chvíle a říkám si, že je dobré, že pracuji v tomto oboru.

Kdo je Petra Sejbalová

- narozena v roce 1969 v Brně

- vdaná

- má dvě dospělé děti

- Lékařskou fakultu vystudovala na Masarykově univerzitě v Brně

- kariéru psychiatra zahájila v Psychiatrické nemocnici Brno

- v roce 1995 se začala věnovat sexuologii

- doma má velkou sbírku klobouků

- ráda aranžuje živé květiny, podílela se na květinové výzdobě několika hradů a zámků, naposledy na podzim na hradě Pernštejn a zámku Kunín