„Vzhledem k situaci, která stále je, a především uplynulé měsíce byla, podobná spolupráce ani nebyla možná. Samozřejmě, jak se situace uvolní, budeme dále ve spolupráci se školkami pokračovat,“ komentoval například ředitel Základní školy Nádražní ve Vyškově Pavel Pospíšil.

Podle vyškovské místostarostky Karin Šulcové má příprava budoucích školáků v mateřinkách dlouholetou tradici. Zvykem je její pravidelná forma v podobě předzápisových lekcí. Ty se konají jednak od listopadu do prosince a dále také na jaře, od března do dubna.

„Základní školy spolupracovaly se všemi školami ve Vyškově, lekcí se účastnily i děti z blízkých obcí, pokud si pro jejich vzdělávání rodiče vybrali právě některou z vyškovských škol,“ doplnila Šulcová.

Zmíněné akce však tento rok kvůli nepříznivé epidemické situaci odpadly. Souvisí to s nutností zajištění homogenity tříd a vládními doporučeními, aby se děti různého věku co nejméně slučovaly. „Děti ve školkách navíc nemusí nosit roušky na rozdíl od žáků základních škol,“ uvedla místostarostka.

Určitou výhodu má pro ni ve městě Základní škola a Mateřská škola Letní pole. Děti v ni obvykle přecházejí přímo z předškolního na školní vzdělávání. Školu tak už znají dobře a nemají problémy s následnou adaptací na změny.

„Jak ale znám naše učitele, věřím, že nástup malých prvňáčků zvládnou na výbornou, a to i proto, že jsou z našich mateřských škol velmi dobře připraveni, a to i přes jejich uzavření, kdy se pravidelně děti vzdělávaly formou pracovních listů, videí a námětů na webových stránkách a facebooku školky. A pokud i rodiče prvňáčků budou trpěliví a laskaví, dokáží ocenit snahu svého dítěte, bude malý prvňáček plnit své školní povinnosti dobře a s radostí,“ dodala Šulcová.

Potvrdila to také ředitelka vyškovské Mateřské školy Palánek Alena Prouzová. „Děti jsou u nás na vstup do základní školy dobře připraveny. V době přechodného uzavření z důvodu nákazy COVID 19 plnily úkoly dle instrukcí a dodaných materiálů. K tomu bylo potřeba také spolupráce s rodiči,“ sdělila Prouzová.

Dětem byla dodávána vzdělávací nabídka v písemné podobě, další pak měly na webových stránkách mateřské školy. Byla pro ně zpřístupněna takzvaná IŚkolička, kterou využívaly pomocí vlastních tabletů.

„Vyplněné didaktické materiály děti odevzdávaly ve stanovených termínech, učitelky je zakládaly do jejich portfólií a po nástupu dětí do mateřské školy si je vyhodnotily. Samozřejmě, že všechny byly za snahu pochváleny. Všechny děti, které nastupují od září do základní školy mají už k dnešnímu dni potřebné kompetence k úspěšnému zahájení školní docházky,“ ujistila ředitelka Prouzová.

Mateřské školy přitom mají své výstupy, které musí při práci s předškoláky naplnit na konci docházky. Zabývají se tím třeba také ve Slavkově u Brna. „Zatím nemáme žádné signály, že by děti neměly být na školní docházku připraveny. Vzhledem ke skutečnosti, že hodně rodičů žádalo o odklad školní docházky pro své děti, bude u nás v prvních ročnících méně žáků ve třídě, proto nepředpokládáme žádné potíže při tomto přechodu. S mateřskou školou spolupracujeme intenzivně zejména při řešení problematiky velkého počtu dětí, které zůstanou v příštím školním roce v předškolním vzdělávání,“ komentovala například ředitelka Základní školy Komenského Věra Babicová.