Travaříka v této oblasti viděli naposled v roce 1926, tedy téměř před sto lety. „Je jisté, že tam byl celou dobu, avšak kvůli své velikosti a malému počtu byl lehce přehlédnutelný,“ informoval zoolog Zdeněk Laštůvka z Mendelovy univerzity v Brně.

Nejbližší známé místo, kde tento druh žije, leží u Neziderského jezera v Rakousku. U nás se vyskytuje pouze v Národní přírodní rezervaci Slanisko u Nesytu.Travařík je drobný žlutohnědý motýl. Rozpětí křídel má asi dva centimetry. Ačkoli jde o velmi vzácný hmyz, není v seznamu ohrožených druhů. „Mnoho jiných druhů z této skupiny již bohužel vymizelo a nezbývá než doufat, že nové způsoby péče o tuto lokalitu povedou k postupnému návratu slaništního hmyzu,“ uvedl správce Chráněné krajinné oblasti Pálava Jiří Kmet.

Slanisko obývá také několik dalších slanomilných druhů bezobratlých.