Ústavní stížnost připravuje společně s některými senátory Svaz obcí a měst České republiky. Deníku Rovnost to řekl předseda svazu František Lukl, který je zároveň starosta Kyjova na Hodonínsku. Impulsem se stal podpis prezidenta Miloše Zemana, který schválil zákon o rozpočtové odpovědnosti samospráv. „Zákon je zbytečně přísný a nelogický. Považujeme jej za šikanózní a naprosto nepotřebný," zhodnotil Lukl.

Novinka obcím a městům zakazuje vysoké zadlužení. V případě, že dosáhne výše šedesáti procent hrubého domácího produktu, dostanou méně peněz z daňového výnosu.

V praxi to podle Lukla dopadne například na menší vsi. „Dotkne se jich to ve chvíli, kdy se třeba pustí do obnovy kanalizace. U malé obce takové náklady převyšují její roční rozpočet. Potřebují k tomu dotaci, ale nejprve se neobejdou bez úvěru," vysvětlil Lukl.

A doplnil, že právě takové investice jsou zcela běžné. „U většiny obcí neznamenají žádné riziko," upozornil Lukl. Vsi se tak podle něj dostanou do situace, kdy budou zvažovat, zda se opravy vyplatí i za cenu snížení sumy, kterou dostávají z přerozdělených da­ní.

Poslanec Jiří Petrů z Valtic na Břeclavsku zákon naopak považuje za potřebný. Sněmovna ho i přes nesouhlas Senátu schválila jako pojistku. „Jsou totiž obce, které nemají žádné peníze. Nikdo je nechce vést, protože jsou obrovsky zadlužené. Jakmile se teď dostanou do určité výše zadluženosti, začne jim ochranný režim. Budou mít sice na provoz, ale už nelze investovat do některých dalších věcí," reagoval Petrů.

Pro příklad. Pokud by dluh už zmíněných Valtic vystoupal nebezpečně vysoko, musely by podle zákona zapomenout na plánovanou modernizaci fotbalového stadionu. „Peníze jsou jednoho původu. Ten, kdo je obcím poskytuje – v tomto případě jim je přerozdělí stát – má mít právo na rozhodování, jak s nimi naloží. I pokud někdo napadne zákon u Ústavního soudu, je tato pravomoc státu oprávněná," domnívá se Petrů.

Právě vliv státu kritici zákonu vyčítají. „Zasahuje do práva obcí nakládat s majetkem, které garantuje ústava," poukázal Lukl.

Názory mezi starosty se různí. Třeba Marii Vysloužilové z Kašnice na pomezí Břeclavska a Hodonínska novinka nevadí. „Jsem proti dluhům. Dokud tady budu, pak si žádný velký úvěr nevezmeme. Vždycky si na investice musíme našetřit," řekla starostka obce, kde žije zhruba dvě stě lidí.