Opozice v čele s uskupením Valtičané 2018 trvá na tom, aby za pochybení, které podle nich vzniklo již při přípravě projektu, nesla odpovědnost břeclavská projekční kancelář ViaDesigne. „V dubnu se začalo pracovat. Po pár týdnech pak dělníci zjistili, že se v asi osmdesáti centimetrech pod povrchem nachází spodní voda. Je logické, že po těchto zjištěních musí dojít ke změnám v dokumentaci, v použitých materiálech a k pracím navíc, s nimiž se nepočítalo. S tím problém nemáme. Nechceme nikoho ukřižovat, ale trváme na tom, že za to musí někdo nést zodpovědnost. Toto doporučení včetně návrhu nějakých kompenzací pošleme i na stůl panu starostovi,“ nechal se slyšet opoziční zastupitel Aleš Hofman.

V červenci se konala pracovní schůzka. Proplacení prací navíc měli zastupitelé ke schválení na stole v polovině srpna. Návrh však nakonec neprošel. „Na obnovu zastávky a točny se nám podařilo získat téměř dvoumilionovou dotaci. Vznikl projekt pro územní rozhodnutí i stavební povolení. Loni v červenci jsme podepsali smlouvu a v dubnu letošního roku začali stavět,“ připomněl starosta Pavel Trojan z ČSSD.

Opravy autobusového nádraží potrvají zhruba do poloviny října.
Obnova autobusového nádraží ve Valticích: dělníci teď opravují kanalizaci

A pokračoval. „Jakmile se skryla povrchová vrstva, zjistili jsme, že je pláň pod ní nedostatečně únosná. Faktem je, že projekt řešil takzvanou sanaci pláně jen na jedné třetině celkové plochy nádraží. A to tam, kde byl trávník. V místech původního autobusového nádraží se se zpevňováním nepočítalo. Ovšem zjistilo se, že je pod ním podloží také nestabilní a že každý metr má jiné vlastnosti. I proto se na základě měřících zkoušek rozhodlo o sanaci celé pláně a jinak, než se původně předpokládalo. Kvalitněji. A tím vznikl celý nynější problém,“ vysvětloval Trojan.

Souhlasí s tím, že sondy mohl projektant nechat provést ještě před zahájením stavby. „Nicméně projekt byl určený pro stavební povolení, a to město bez problémů dostalo. Vyjadřovaly se k němu všechny dotčené orgány bez námitek. I kdyby byl projekt sebedokonalejší a zhotovila by se nákladná diagnostika celého povrchu, stejně bychom tyto práce navíc provést museli,“ argumentoval starosta.

Právní posudek

Pochybení v projektu v tomto smyslu nepřímo potvrdil před zastupitelstvem i zástupce projekční kanceláře ViaDesigne Pavel Dominik. „Tehdejší asfaltová plocha nejevila žádné známky poklesů, prasklin, ani žádných jiných plošných degradací. Projektant si to tedy vyložil tak, že bude i podloží v pořádku. Ano, z dnešního pohledu se to tváří jako chyba, nebudu se vykrucovat, nebylo by to profesionální,“ řekl.

Obnova autobusového nádraží má být hotová letos v říjnu. Podle všeho firma vše stihne možná ještě dříve. „Podle smlouvy musí dokončit práce. Podle právního posudku má nárok na to, aby jí bylo vše zaplaceno. Posudek doporučuje zastupitelům dodatek ke smlouvě o pracích navíc podepsat. Předložíme jej zastupitelům ještě jednou 5. září. Jak to dopadne, ale netuším,“ pokrčil rameny starosta.

Valtice nyní stojí před rozhodnutím, které může ovlivnit zisk peněz z přislíbené dotace. Pakliže totiž město nezaplatí veškeré náklady, hrozí, že o sumu přijde. „A to už by byla přímá odpovědnost zastupitelů, že hlasovali proti, i když měli v ruce právní posudek,“ nastínil Trojan.

Nové parkoviště u hustopečské polikliniky nabídne více jak sedmdesát parkovacích míst.
U hustopečské polikliniky vznikne nové parkoviště. Hodina stání bude za 10 korun

Opoziční zastupitelé si v návaznosti na kvalitu prací nechali zpracovat vlastní nezávislé expertní stanovisko. „Vypadá to v pořádku, vše by mělo odpovídat únosnosti ve stavebních normách. Pokud bude celé dílo v pořádku, nevidím důvod, proč by nebylo možné zaplatit vícepráce až po převzetí stavby nebo třeba při následných kontrolách únosnosti. Trváme však na tom, co zaznělo i od koaličních zastupitelů. A to, že by mělo dojít ze strany projekční firmy ke kompenzaci,“ zdůraznil Hofman.

To, že se krátce před nebo během zahájení větších stavebních prací objeví těžkosti spojené s vícepracemi, je běžné. Tvrdí to například mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Lucie Trubelíková. „Je to obvyklé. Následně se posuzuje, zda jde o chybu projektu nebo o nepředvídatelné zakládací podmínky. Z tohoto posouzení vždy vzejde podíl plnění obou stran,“ osvětlila mluvčí.