První udržitelná městská část nejen v Židlochovicích, ale v celém Česku zahrne plochu přibližně tří hektarů stavebních pozemků. Umožní tak propojení moderních rodinných i bytových domů s okolní krajinou i městem. „Jedná se o respektující a přívětivé prostředí pro lidi napříč generacemi i sociálním postavením. Počítá s odpovědností všech obyvatel vůči přírodě, ale i aktivním zapojením občanů do dalšího vývoje jejich bydliště,“ přiblížil židlochovický starosta Jan Vitula.

Začátek výstavby plánují organizátoři projektu přespříští rok, v případě nepříznivé situace o rok později. O financování se podle Vituly postará město společně s developerem. Nápad se líbí například Vladislavu Dudákovi. „Plán je přínosný jak pro město, tak okolí. Je to realizace moderních technologií v praxi a ukázka pro ostatní, jakým směrem se ubírat v propojení bydlení, technologie a přírody. Osobně bych uvítal také další revitalizace starých částí města a modernizaci v podobném duchu,“ konstatoval muž.

Obřadní síň Ústředního hřbitova v Brně.
Rekonstrukce po 95 letech: na brněnském Ústředním hřbitově opraví obřadní síň

Do architektonického návrhu plánuje městská rada ve spolupráci s ateliérem Pelčák a partner architekti zohlednit i požadavky obyvatel přilehlé čtvrti. Jejich vítězný projekt počítá mimo jiné s výrazným omezením vjezdu aut do lokality, místo toho by měla parkovat na okraji. Pochybnosti má zatím Jan Rejžek, který v Židlochovicích žije. „Bohužel se nejedná o novou čtvrť, nýbrž naroubování něčeho nového k domům, které tam stojí již řadu let. Projekt by byl dle mého názoru zajímavý, pokud by vznikl mimo stávající zástavbu a na větším prostoru,“ podotkl Rejžek.

Při vytváření koncepce městské části Chytré Líchy se expertní tým obracel do zahraničí. Zásadní roli sehrál zejména německý Freiburg, nesoucí na základě svého přístupu přezdívku Laboratoř německé zelené architektury. Výstavbu proto vytvoří jen energeticky úsporné a šetrné budovy s aplikací chytrých řešení. „Digitalizace části města nebo chytré veřejné osvětlení, které omezuje světelný smog. Vše plánujeme s ohledem na využití v konkrétní lokalitě, ale také v závislosti na sociálních, ekonomických a politických podmínkách,“ uvedl hlavní architekt Pavel Jura.

Jakou částku výstavba pohltí, dosud není jasné. Židlochovický starosta Jan Vitula její výši nechtěl komentovat. „Snažíme se kalkulovat sumu, za kterou by čtvrť mohla vzniknout, při dnešních cenách stavebních materiálů a prací se ale jedná o téma, které se může ještě zásadně změnit. Zatím proto nedokážeme odhadnout přesnou výši,“ vysvětlil Vitula.

Dominantním prvkem čtvrti bude páteřní ulice lemovaná stromy, počítá se rovněž se zelenými střechami, které výrazně zpomalí odtok vody a umožní její zpětné odpařování do ovzduší. Socializační část chtějí architekti umístit na okraj lokality tak, aby ji mohli využívat i stávající obyvatelé. Počítá třeba s fitparkem, dětským hřištěm, sdílenými dílnami či komunitními zahrádkami.