Jaký je vlastně podle Vás nynější vztah mezi Lichtenštejnskem a Českou republikou?

Poté, co jsme měli po stovky let vlastně velice těsné vazby, nastala po druhé světové válce v souvislosti se vztahy mezi oběma národy velice problematická situace. Ale od znovunavázání diplomatických vztahů v roce 2009 se dá říct, že se vztahy opět normalizovaly. Pochopitelně, že v mezičase vedlo také k jakémusi odcizení a podivu, když byla Nadace knížete z Lichtenštejna českou stranou zažalovaná. Ale dá se říct, že jsme se i tehdy snažili spolupracovat v politické, ekonomické i kulturní oblasti. Naše vztahy se tedy vyvíjely veskrze dobře.

Jak poznamenaly vzájemné vztahy zemí soudní spory o zabavený rodový majetek?

Zabavení majetku po druhé světové válce je i nadále otevřenou otázkou. Z naší strany byla od sametové revoluce snaha řešit tuto věc ne právní cestou, ale politickou shodou. Dosud jsme však z české strany, bohužel, nezaznamenali žádný zájem tuto situaci vyřešit. Proto jsme na konci minulého roku museli, abychom neztratili právní nároky, vznést žaloby.

Jste toho názoru, že jsou zrovna žaloby tou správnou cestou?

Jsme stále přesvědčení, že by bylo politické řešení smysluplnější a jsme i nadále otevření hovorům na politické úrovni. Věřím, že bychom našli řešení, které by bylo pro obě strany zajímavé.

Alois von und zu Liechtenstein
-Dědičný korunní princ Alois von und zu Liechtenstein se narodil 11. června 1968 ve švýcarském Curychu jako nejstarší syn knížete Hanse Adama II. a jeho ženy kněžny Marie. 15. srpna 2004 převzal úlohu zástupce hlavy státu.
-Vystudoval lichtenštejnské gymnázium, po maturitě pokračoval na Královskou vojenskou akademii Sandhurst ve Spojeném království. Studoval také právo na salzburgské univerzitě.
-3. července 1993 se oženil s vévodkyní Sophií bavorskou, s níž má čtyři děti. Hlavou státu by se po něm měl stát jejich nejstarší syn Joseph Wenzel.

Celý rozhovor si přečtěte v sobotním tištěném vydání Brněnského deníku Rovnost