„V největším lužním lese v České republice zpřísníme ochranu. Dohodli jsme se, že to bude chráněná krajinná oblast. Jde o unikátní místo, které si svým rozsahem a skladbou rostlin i živočichů, takovou ochranu zaslouží,“ řekl ministr Hladík.

Podle něj nyní začíná oficiální proces vyhlášení. Připomněl, že rozhodnutí předcházelo množství jednání. Hladík uvedl, že cílem je zachování cenného prostředí pro další generace. O vzniku Národního parku resort neuvažuje, síla ochrany chráněnou krajinnou oblastí je podle něj dostatečná.

V oboře Soutok je hned několik bambusových polí. Pochutnává si na nich zvěř.
VIDEO: Bambus na Soutoku? Podívejte se, jak se v oboře daří exotickým druhům

Na celoplošné ochraně lokality, jež je díky přírodnímu bohatství označovaná Moravskou Amazonií, se ministerstvo s dotčenými obcemi shodlo již v březnu letošního roku. Debatovalo se tehdy o rozšíření plochy zvláště chráněných území a přípravě podkladů k vyhlášení Národního parku Soutok. Prvním krokem mělo být právě vyhlášení chráněné krajinné oblasti.

Interaktivní mapu navrhované CHKO Soutok najdete ZDE.

Soutok, který je pro své kulturní a přírodní hodnoty v celosvětovém měřítku jedinečným a mimořádně cenným územím, je zároveň největším komplexem lužních lesů ve střední Evropě. Zásadní roli v něm hraje voda, síť slepých říčních ramen, meandrů, mokřadů, tůní, vlhkých luk a lužních lesů. V místě se potkávají řeky Morava a Dyje.

  • Podívejte se, jak to na Soutoku vypadá
Zdroj: Youtube

Známý je svými solitérními duby a také jako místo s mimořádnou různorodostí života. Často je poslední a jedinou lokalitou pro desítky organismů. Žije zde i mnoho vzácných a ohrožených druhů jako například roháč obecný, tesařík pižmový, tesařík alpský nebo orel královský.

Za záchranu Moravské Amazonie vznikla v minulosti i petice Zachraňme Soutok. Její iniciátorkou byla bioložka Anežka Bartošová z Lanžhota. Petice, kterou převzala tehdejší ministryně životního prostředí Anna Hubáčková, čítala přes třináct tisíc podpisů. Požadovala urychlenou ochranu lužních lesů a kritizovala často necitlivou těžbu dřeva a požadovala ohleduplnější lesní hospodaření. 

  • Takhle Soutok zachytili čtenáři Deníku

Další petice se pak objevila letos v srpnu. Ovšem v souvislosti s vyhlášením chráněné krajinné oblasti. Stojí za ní zástupci některých dotčených obcí a spolků. Podle petentů nenaplnili zástupci Agentury ochrany přírody a krajiny, kteří byli pověření vysvětlit důvody pro vznik Chráněné krajinné oblasti Soutok, hlavní cíl. A to dosáhnout co nejvyšší shody pro jeho vyhlášení. 

  • CHKO Soutok může vzniknout v roce 2024.
  • Vyhlásit ji musí vláda.
  • Celková výměra je 127 kilometrů čtverečních a kromě nejjižnějšího cípu jižní Moravy zahrnuje návrh také oblast kolem řeky Moravy k Hodonínu a také podél Dyje severně od Břeclavi k Novým Mlýnům.
  • Do aktuálního návrhu zahrnuli pracovníci Agentury ochrany přírody a krajiny požadavky obcí, spolků či majitelů pozemků, předjednávací fáze skončila v červnu.