Současné pětašedesátníky v Jihomoravském kraji průměrně čeká ještě šestnáct let života. Ženy nejméně dvacet. Vyplývá to z čerstvých údajů Českého statistického úřadu.

Lidem, kteří se narodili loni, ještě roky přibudou. Nejvyšší naději na dožití, sedmasedmdesát let, mají muži narození v Brně. „Naproti tomu v okrese Hodonín a Břeclav mají v průměru o rok a půl méně. Ženy narozené na Hodonínsku se dožijí třiaosmdesáti. To je v republikovém srovnání čtvrtý nejvyšší věk,“ okomentoval za úřad Karel Adam.

Analytici nově uvádí také naději dožití osmdesátiletých. Muže čeká průměrně ještě sedm let života, ženy devět.

Délku života podle ekonoma Roberta Jahody kromě kvalitnějšího životního prostředí významně ovlivňuje úroveň dosaženého vzdělání. Zejména u mužů s vyšším vzděláním. „Většinou nevykonávají manuálně náročnou práci, lépe se informují o tom, jak řešit případné problémy se zdravím a zodpovědněji k němu přistupují. Obecně více žijí ve velkých městech. Rozdíly mezi okresy tedy způsobuje jiné složení populace,“ vysvětlil odborník.

Praktický lékař Tomáš Klobas z Brna doplnil, že včasná prevence s následnou léčbou, kvalitní potraviny a pohyb život prodlouží nejvíc. „Pohyb je nejdůležitější. Vnímám, že mladí lidé sportují více než před deseti lety, častěji však ale mají sedavá zaměstnání. Kouří pořád stejně, ale společnost vnímá cigarety jako více nežádoucí. Důležité je, aby se nejen zvyšovala délka života, ale také zlepšovala jeho kvalita,“ zdůraznil.

Jahoda upozornil, že stárnutí populace má jak pozitivní, tak negativní vliv. „Starší lidé jsou dnes obecně bohatší a svou útratou mají možnost ovlivnit ekonomiku. Pokud se však na jedné straně prodlužuje délka života, ale zároveň stagnují roky ve zdraví, soustavná péče bude znamenat zvýšené náklady,“ zmínil.

O své tělo i ducha pečují důchodci třeba v lužáneckém středisku volného času. „Nabízíme několik sportovních i rukodělných kroužků a už dlouhodobě máme plno. Starší lidé mají velký zájem být aktivní,“ sdělila za středisko Kristýna Kolibová.

Délka života
Naděje na dožití dnešních pětašedesátníků z kraje:
Blansko – muži: 16,37 let, ženy: 20,15 let
Brno – muži: 16,85 let, ženy: 20,44 let
Brněnsko – muži: 16,27 let, ženy: 20,12 let
Břeclav – muži: 15,75 let, ženy: 19,85 let
Hodonín – muži: 15,92 let, ženy: 20,34 let
Vyškov – muži: 15,92 let,ženy: 19,96 let
Znojmo – muži: 15,77 let, ženy: 19,72
Zdroj: ČSÚ