Na jeho pravém břehu totiž už vyrůstají základy pro téměř sto dvacet metrů dlouhé pevné molo, které nabídne stání pro čtrnáct menších lodí a jedno plavidlo osobní lodní dopravy s výstupní rampou pro cestující. „Rozšíření přístavu je nejen potřeba, ale pro rozvoj rekreační plavby jen nutné,“ uvedl ředitel ministerského odboru vodní dopravy Evžen Vydra, který Baťův kanál navštěvuje s rodinou každoročně.

Právě z fondu ministerstva dopravy totiž do Strážnice přitéká na tuto výstavbu potřebných více než dvaatřicet milionů korun. Kapacita stávajícího přístaviště na levém břehu Baťova kanálu se už vyčerpala, takže řada turistů při své výpravě po této vodní cestě, neměla ve Strážnici, kde vyvázat loď a nemohla pak vyrazit na návštěvu města pod Bílou věží či do blízkého skanzenu.

Podle vedoucího oddělení provozu majetku republikového Ředitelství vodních cest Jana Bukovského nové přístaviště využívá tvaru původní laguny tvořící obratiště lodí. „A elegantním způsobem kombinuje odpočinkovou zónu s funkčností prostoru pro přistávání a vyvazování plavidel,“ přiblížil Bukovský s tím, že přístup od přístaviště do skanzenu zajistí dvojice schodišť a bezbariérová rampa.

Rozšířené přístaviště v Hodoníně.
Nový přístav v Hodoníně. Lodě tam zakotví za tři roky, až bude delší Baťův kanál

Vše má být hotové v červnu letošního roku. „V současné době se provádí terénní úpravy, zemní práce a rozšiřování zálivu. Na ocelových profilech bude v budoucnu stát betonové molo opláštěné tropickým dřevem. Nad tímto molem budou prefabrikované schodišťové stupně,“ nastínil postup prací Jan Pospíšil, stavbyvedoucí Inženýrských a dopravních staveb Olomouc.

Právě tato společnost stavěla i protější molo, a to v roce 2011. Jak připomněl starosta  Strážnice Risto Ljasovský, o rozšíření přístaviště na pravém břehu se začalo uvažovat už před patnácti lety. „Přičemž tato stavba je opravdu významným milníkem pro turistický ruch. Naše město počítá se zvýšením počtu návštěvníků, proto naváže na investiční akci Ředitelství vodních cest navýšením parkovacích kapacit, vybudováním přístupové komunikace a veřejného osvětlení či vybavením mobiliářem,“ nastínil spolupráci města jeho starosta.

Rozšířený přístav ve Veselí nad Moravou.
Největší přístav: Baťův kanál ve Veselí nad Moravou ozdobí republikové unikáty

Zásadní je pro rozsah úprav také podpora Národního ústavu lidové kultury. Návštěvníkům u přístaviště nabídnou nejen nový vstup do skanzenu. „Myslím si, že přístaviště tak, jak jej navrhl ateliér Sendler, bude krásnou symbiózou moderní přístavní turistické architektury se starobylým pivovarem, který poskytne plavcům na tomto vodním díle zázemí, možnost sednout si, občerstvit se a vnímat krásu jak této budovy ze začátku sedmnáctého století, tak navazujícího skanzenu,“ řekl ředitel Národního ústavu lidové kultury Martin Šimša.

Ten navíc ještě chystá v okolí pivovaru vytvoření mokřadu, který bude sezonně zaplavovaný. Návštěvnost skanzenu je kolem šedesáti tisíc hostů ročně. Jak doplnil ředitel obecně prospěšné společnosti Baťův kanál Vojtěch Bártek, strážnické přístaviště patří mezi nejnavštěvovanější místa na celé této unikátní vodní cestě. „Jen pravidelné plavby, které tady jsou a také odtud vyplouvají, nalodí na dvacet tisíc návštěvníků. Navíc na pět tisíc lidí je v hausbótech, který tudy proplouvají,“ sdělil Bártek.

Jak doplnil ředitel republikového Ředitelství vodních cest Lubomír Fojtů, rozšíření přístaviště ve Strážnici je jejich letos první započatou stavbou na Baťově kanále. „Rádi bychom v průběhu roku ještě zahájili výstavbu plavební komory Rohatec, která zajistí prodloužení Baťova kanálu do Hodonína. To umožní další rozvoj plavby na jižní části Baťova kanálu a zvýší i návštěvnost turistů připlouvajících po vodní cestě z jihu do Strážnice,“ dodal Fojtů s tím, že zmiňovaná návštěvnost se sezonně pohybuje kolem devadesáti tisíc turistů.