Všichni asi znají pojem Francouzský paradox, který obhajuje mírné popíjení červeného vína. Na oficiálních stránkách Ministerstva zemědělství ČR Bezpečnost potravin se nabízí toto vysvětlení: „Francouzským paradoxem označujeme skutečnost, že lidé žijící ve Francii trpí relativně nízkým výskytem akutních srdečních příhod, navzdory jejich jídelníčku, který je bohatý na nasycené tuky.“

Tento fenomén poprvé odborně popsal irský lékař Samuel Black v roce 1819. Zdá se, že primárním faktorem tohoto trendu je vysoká spotřeba červeného vína ve Francii.

Alkohol pro běžný relax

Monika Bartolomějová, zakladatelka Nutričního institutu, se prý ve své poradně setkává s pravidelným pitím alkoholu poměrně často.

„Lidé mají svou ‚skleničku‘ spojenou s odpočinkem, s uvolněním, s vypnutím všedních starostí. Někteří využívají této příležitosti k popovídání si s partnerem nebo jako uklidnění se po náročných pracovních výkonech. Já však zastáncem takového oddechu nejsem. Myslím si, že alkohol by neměl být součástí našich životů, nebo minimálně ne na pravidelné bázi,“ říká Monika Bartolomějová.

close Monika Bartolomějová, zakladatelka Nutričního institutu. info Zdroj: Se svolením Moniky Bartolomějové zoom_in Monika Bartolomějová, zakladatelka Nutričního institutu.

Zdravá látka z vinných slupek

Francouzský paradox byl zpopularizován až na koci 20. století a odvolával se na zdravotní výhody jedné ze složek hroznového vína – resveratrolu (přírodní antioxidant; pozn. red.).

Podle webu ministerstva zemědělství červené víno vykazuje příznivé účinky, které nebyly zjištěny ve víně bílém. Mnoho z příznivých složek je totiž obsaženo pouze ve slupkách z hroznů červených a jen červené víno se kvasí současně s nimi.


Nahrává se anketa ...

Je resveratrol z vína léčivý?

„Resveratrol je látka, která má antioxidační a kardioprotektivní, čili pro srdce ochranné účinky. Nicméně víno kromě této a řady dalších látek obsahuje také alkohol. Ohledně alkoholu proběhlo již mnoho diskuzí a studií, které se vedou i nadále a nemají stále jasné závěry, což dokazuje i souhrnný přehled řady provedených studií z roku 2021,“ říká Monika Bartolomějová.

Jak nutriční poradkyně dodává, sama konzumaci alkoholu nedoporučuje. A to především kvůli negativnímu vlivu na zdraví, kvůli vysoké energetické hodnotě alkoholických nápojů a kvůli zátěži, kterou způsobuje játrům a dalším orgánům.

Holdování alkoholu si Češi umí vždy omluvit:

Bývalí pijáci změnili výsledky studií

Známý zastánce abstinence psychiatr Karel Nešpor zdůrazňuje, že bezpečná dávka alkoholu se rovná nule. „Teorií o údajné prospěšnosti malých dávek alkoholu otřásl už výzkum z roku 2007. Jeho autoři konstatovali, že dřívější studie zařazovaly mezi zkoumané abstinenty i osoby, které přestaly alkohol pít proto, že se před tím alkoholem poškodily,“ zdůrazňuje odborník.

Srdce si bez alkoholu oddechne

Podle doktora Nešpora lze také poukázat na výsledky rozsáhlé studie autorů Holmes a spol. z roku 2014, která ochranný efekt alkoholu pro naše zdraví jednoznačně popírá. Studie se zabývala rizikem srdečních onemocnění u osob, které z genetických důvodů špatně tolerují alkohol, a proto od něj abstinují.

Riziko kardiovaskulárního onemocnění bylo u osob v této studii statisticky významně nižší než v běžné populaci včetně skupiny osob, které pily alkohol zdrženlivě. Autoři doslova uvádějí, že „snížení spotřeby alkoholu i u lehkých a mírných konzumentů alkoholu prospívá jejich kardiovaskulárnímu zdraví.“

Jediná bezpečná dávka je nula

„Další práce byla publikována v prestižním lékařském časopise Lancet. Ta konstatuje, že jediná bezpečná dávka alkoholu je nulová. Důvodem je mimo jiné potvrzená skutečnost, že i malé dávky alkoholu zvyšují krevní tlak, což je významný rizikový faktor srdečních onemocnění. Navíc jsou i malé dávky alkoholu rakovinotvorné, zvyšují riziko úrazů a mají další neblahé následky,“ říká doktor Nešpor.

Odborník také nabízí svépomocné materiály pro ty, kdo mají problémy s alkoholem, a pro a jejich příbuzné. Jsou volně dostupné na jeho oficiálním webu.

Alkohol zpomaluje proces hubnutí

Velkou motivací k nepití by měla být i snaha o udržení dobré tělesné hmotnosti. „Už dvě deci zkonzumovaného vína denně mohou narušit snahu o udržení hmotnosti nebo o hubnutí. U alkoholu se totiž ukázalo, že snižuje po určitý časový úsek získávání energie z tuků,“ říká Monika Bartolomějová.

Podle zkušeností nutriční poradkyně někteří lidé, především ženy, nemohou pravidelně alkohol pít, protože jim to zpomaluje proces redukce. „Někteří mohou namítat, že se jedná o rovnováhu mezi výdejem a příjmem energie. To jistě ano. Ale ubírat kvalitní potraviny na úkor dvou deci vína mě osobně nedává smysl. S klienty a klientkami raději hledám jiné cesty,“ dodává odbornice.

Jak jsou na tom Češi s alkoholem

  • Pití alkoholu v české populaci je dlouhodobě na vysoké úrovni. Spotřeba alkoholu v České republice dlouhodobě odpovídá 10 litrům čistého alkoholu za rok na osobu.
  • Denně pije alkohol téměř 10 % dospělé populace. Podíl denních konzumentů je dlouhodobě stabilní.
  • Časté pití nadměrných dávek alkoholu uvádí 12 % populace.

Zdroj: Drogy-info.cz

Co jíst a pít, abyste se cítili dobře a podpořili své zdraví? Tomuto tématu se věnujeme pravidelně. Přečtěte si další články níže: