Diabetická retinopatie je závažné onemocnění cév oční sítnice. Obvykle se dostaví po několika letech trvání nemoci. Komplikace ovšem mohou nečekaně propuknout mnohem dříve,“ říká MUDr. Dana Fillová, specialistka na léčbu sítnice a sklivce v Očním centru Praha.

Co se to s očima diabetika vlastně děje? Vysoká hladina cukru v krvi způsobuje ucpání a poškození drobných cév, kterými je sítnice protkána, a tím se zhoršuje její prokrvení. Při další formě diabetické retinopatie cévy v sítnici takzvaně „netěsní“, vytéká z nich tekutina a způsobuje otok sítnice.

„Nedostatečné prokrvení i otok sítnice pak ničí schopnost vidění. Oko se snaží napravit situaci růstem nových cév. Ty jsou ale nekvalitní, praskají a mohou způsobit odchlípení sítnice,“ popisuje lékařka.

Pozdě odhalená nemoc se nezastaví

Zákeřnost diabetické retinopatie spočívá především ve své nenápadnosti. Zpočátku se neprojevuje prakticky žádnými příznaky a až v pokročilém stadiu se projeví zhoršeným viděním, které však už v tu chvíli nelze napravit, pouze zpomalit. Co je tedy zásadní ochranou před zhoršením zraku nebo dokonce slepotou a co mohou diabetici pro svůj zrak udělat?

Začněte správnou kompenzací cukrovky

„Zcela zásadní je dobrá kompenzace základního onemocnění, tedy cukrovky. Velmi zjednodušeně lze říct, i když ne úplně stoprocentně, že pokud by byla cukrovka dobře kompenzována, tak pozdní komplikace, jako je diabetická retinopatie vůbec nenastanou. K tomu je potřeba ještě dobře léčit doprovodná onemocnění, hlavně vysoký tlak, a kontrolovat hladinu cholesterolu,“ vysvětluje doc. MUDr. Martin Šín Ph.D., FEBO, přednosta Oční kliniky 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Ústřední vojenské nemocnice.

„Dále samozřejmě pro diabetika platí stejná pravidla ochrany očí jako pro běžné pacienty,“ dodává docent Šín.

Speciální vitamin pro diabetiky?

Pro diabetiky neexistuje žádný speciální vitamín, který je potřeba doplňovat kvůli zlepšení funkce zraku. Samozřejmě vyvážení strava s dostatečný příjmem všech vitamínů je dobrá pro celkové zdraví těla. Vitamín A je důležitý pro správnou funkci sítnice, ale to platí pro každého diabetiky nevyjímaje. Lidé s cukrovkou mívají ovšem s očima více trápení, než lidé zdraví. Trpí častěji na záněty a oči jim také víc vysychají.

Léčba diabetu a její budoucnost v podcastu IKEM

| Video: Youtube

Cukr v slzách páchá neplechu

„Diabetici mají obecně vyšší pravděpodobnost zánětů. Je to dáno tím, že v jejich krevní plazmě, potažmo všech krevních tekutinách a sekretech, je vyšší hladina cukrů. Ten představuje živný substrát pro bakterie, a proto je pravděpodobnější jejich množení v takovém prostředí,“ říká docent Šín.

Na povrchu oka u diabetika pak přítomnost glukózy ve vyšší koncentraci v slzách mění mírně jejich vlastnosti, takzvanou osmózu. To vede k rychlejšímu vysychání očí. U zvlášť těžkých případů je možno aplikovat umělé slzy, které normalizují kvalitu slzného filmu a obnovují jeho přirozenou ochranou funkci. U lehčích případů je vhodné častější mrkání, hlavně při soustředěné práci, především u počítače, což může vést ke snížení počtu mrknutí.

„Při této práci je vhodné si občas udělat pauzu a kouknou do dálky například z okna. Je to vhodné i u nediabetiků, ale u diabetiků je potřeba dopřát očím odpočinek častěji,“ radí lékař.

Každý rok na oční

Každopádně by diabetici měli pravidelně každý rok docházet na kontroly zraku. „Máme k dispozici moderní diagnostické metody, jako je například OCT angiografie, tedy sken sítnice, které dokážou prvotní fázi diabetické retinopatie odhalit ještě před možným záchytem při vyšetření očního pozadí,“ vysvětluje doktorka Fillová.

Jinou možností je nová vyšetřovací metoda Aireen. Ta dokáže diagnostikovat diabetickou retinopatii s vysokou přesností během pouhých 30 sekund, také ve fázi, kdy ještě není pacientem rozpoznatelná. Vyšetření již nyní hradí plně zdravotní pojištění.

Zatím je k dispozici jen asi v desítce ordinací u nás a na Slovensku. Postupně by se mělo rozšířit do všech diabetologických ordinací.

Laser nebo operace sítnice

Co mají diabetici dál dělat, pokud vyšetření odhalí počínající retinopatii?

„Především důsledně dodržovat doporučení svého lékaře. Počínající stádia diabetické retinopatie lze zastavit, nebo i léčit dobrou kompenzací cukrovky. Pokud je onemocnění pokročilejší, je pacient odeslán na specializované oftalmologické pracoviště, kde je zahájena léčba. V principu léčba diabetické retinopatie probíhá třemi způsoby: laserovým ošetřením sítnice, nebo aplikací anti-VEGF preparátu do sklivcového prostoru, nebo operací sítnic. Případně lze využít kombinaci metod,“ dodává docent Šín.