„Společnost je povinna zaplatit městu Hodonín dvě stě padesát tisíc korun se zákonným úrokem z prodlení a 15 577 náhradu nákladů řízení," přiblížila rozsudek Martina Kadrnková z hodonínského právního odboru.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže totiž koncem roku 2013 pokutoval město za to, že byla přednostně oslovená pětice firem pro tři veřejné zakázky za více než čtyřicet milionů korun. To potvrdil i při zamítnutí rozkladu o necelý rok později. „Město Hodonín omezovalo účast v zadávacím řízení u těch potenciálních uchazečů, kteří byli schopni zakázku udělat, avšak zadavatelem nebyli přímo osloveni a o zahájení zadávacího řízení se nedozvěděli. Postup zadavatele byl tedy diskriminační a mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky," uvedl tehdy předseda antimonopolního úřadu Petr Rafaj.

Radnice se pokoušela rozhodnutí zvrátit a následně hnala před soud i specializovanou firmu, která zmíněné tři tendry za město vyřizovala. Ve smlouvě dokonce byla nad rámec zákona i nadstandardní záruka, že v případě sankce od Úřadu pro hospodářské soutěže půjde v plné výši k tíži firmy.

„Svoji zákonnou i smluvenou povinnost ale žalovaný (firma – pozn. redakce) prokazatelně neplnil, neboť vůbec neupozornil žalobce na zákonný zákaz opakovaně oslovovat stejný okruh zájemců," sdělil v odůvodnění rozsudku samosoudce Jaroslav Hikl s tím, že opak žalovaný neprokázal žádným věrohodným důkazem.

Projektová firma z Hané se proti ortelu neodvolala, a to přesto, že pro ni má závažné následky. Příprava všech tří veřejných zakázek jí sice měla vynést pětadevadesát tisíc korun, ale městu nyní musí zaplatit čtvrt milionu. A to není vše. Podle právního zástupce společnosti je zaplacení pokuty i s úrokem ve formě jednorázové úhrady pro ni likvidační.


Firma proto požádala radnici o měsíční dvacetitisícové splátky. „V opačném případě by byl klient nucený provést zrušení sebe sama s likvidací, popřípadě podat příslušný návrh na zahájení insolvenčního řízení. V takovém případě by se podstatně snížila, respektive znemožnila vymahatelnost vaší pohledávky za mým klientem," napsal do Hodonína právní zástupce společnosti.